Bądź na bieżąco

Aktualności

Najświeższe informacje z frontu

18.05.2023

Dr inż. Paweł Borowiecki laureatem grantu NCN Opus 24

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu OPUS oraz SONATA!

Konkurs OPUS skierowany jest do wszystkich naukowców niezależnie od etapu ich kariery naukowej, natomiast SONATA dotyczy projektów realizowanych przez badaczy, którzy posiadają stopień doktora.

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów programu Opus 24 znalazł się dr inż. Paweł Borowiecki, który otrzymał finansowanie na realizację projektu naukowego zatytułowanego „Moc Hybrydy – Opracowanie Nowatorskich Multienzymatycznych Reakcji Kaskadowych oraz Fotobiokatalitycznych Systemów Redoks do Asymetrycznej Syntezy Optycznie Czynnych Związków o Wysokiej Wartości Dodanej („EnzCasc-Photo4BioCat”)„.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2022-09-15-opu8jisl/streszczenia/567774-pl.pdf

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pracy badawczej!

15.05.2023

Zapraszamy do KBŚLiK podczas Drzwi otwartych 2023 na PW – sobota 20 maja 2023

Myślisz o studiowaniu?

Interesujesz się biotechnologią?

Chcesz zostać inżynierem?         

———————————–>   odwiedź nas i przekonaj się, że to miejsce jest właśnie dla Ciebie!

W sobotę 20 maja 2023 odbędą się Drzwi otwarte 2023 na Politechnice Warszawskiej podczas których będzie można zapoznać się z naszą uczelnią, dowiedzieć się więcej o kierunkach studiów, zasadach i terminach rekrutacji, odwiedzić nasze laboratoria, a także będzie można porozmawiać z nami – pracownikami, doktorantami i studentami tej uczelni.

Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (Wydziału Chemicznego PW) zaprasza również do odwiedzenia jej laboratoriów (I i II piętro w Gmachu Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75), gdzie opowiemy Wam o „Rozmaitych obliczach biotechnologii, czyli od biorafinacji fusów kawowych do odkrywania nowych leków„. Zwiedzanie laboratoriów odbędzie się w godzinach 14:00-16:00.

My będziemy, a Ty? 🙂

Zapraszamy!

https://www.pw.edu.pl/Aktualnosci/Drzwi-Otwarte-2023

04.05.2023

Zespół Mikrobiologii i Bioinżynierii opublikował w kwietniu dwie publikacje naukowe!

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana Valorisation of Whey Permeate in Sequential Bioprocesses towards Value-Added Products–Optimisation of Biphasic and Classical Batch Cultures of Kluyveromyces marxianus została opublikowana w czasopiśmie International Journal of Molecular Sciences (ISSN 1661-6596, IF 6,208, MEiN 140 pkt.) i jest częścią Specjalnego Numeru Tematycznego „Role of Microorganisms and Their Metabolites in Agriculture, Food and the Environment”.

W artykule opisano nową sekwencyjną technologię waloryzacji permeatu serwatki – odpadu z przemysłu spożywczego. Badania wpisują się w tematykę nowoczesnych technologii mikrobiologicznych dla zrównoważonej przyszłości.

Opublikowana praca powstała w ramach projektu Nchem.3 pt. „Opracowanie sprzężonej technologii zagospodarowywania permeatu serwatki w mikrobiologicznym procesie wytwarzania surowców kosmetycznych i bioetanolu”. Warto dodać, że badania zrealizowano we współpracy zarówno z jednostką zagraniczną (Uniwersytet w Debreczynie) jak i krajową (IBB PAN). Co cieszy, to również udział studentek kierunku Biotechnologia: inż. Pauli Bardadyn oraz inż. Marii Sobczyk, realizujących swoje dyplomy w naszej Katedrze.

Jednocześnie, miło jest nam przekazać, że Zespół od lat wspiera badania mikrobiologiczne grupy prof. Dominika Jańczewskiego, wynikiem czego jest kolejna publikacja zatytułowana Polytrimethylenimines: Highly Potent Antibacterial Agents with Activity and Toxicity Modulated by the Polymer Molecular Weight, opublikowana na łamach czasopisma Biomacromolecules (eISSN 1526-4602, IF 6,979, MEiN 140 pkt).

W niniejszej pracy opisano stworzoną bibliotekę nowych polimerów i określono ich aktywność przeciwdrobnoustrojową, w tym wobec gatunków opornych na antybiotyki i Mycobacterium, oraz toksyczność wobec komórek ssaków. Przedstawione wyniki ujawniają kluczową rolę masy cząsteczkowej w precyzyjnym dostrajaniu selektywności polimerów oraz niespotykanie wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową tego polikationu.

18.04.2023

Dr Borowiecki edytorem gościnnym specjalnego numeru pt. “Chemoenzymatic synthesis” w czasopiśmie grupy Nature: Commun. Chem.

Dr inż. Paweł Borowiecki (KBŚLiK, WCh PW) wraz z Prof. Jennifer Bridwell-Rabb z Wydziału Chemii Uniwersytetu Stanu Michigan w Ann Arbor oraz dr. Sandy Schmidt z Instytutu Farmacji przy Uniwersytecie w Gröningen będą wspólnie koordynować edycję specjalnego numeru pt. “Chemoenzymatic synthesis” w Nature: Communications Chemistry (ISSN 2399-3669, IF: 7,211).

Celem wydania tego numeru będzie zebranie kolekcji artykułów raportujących najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie biokatalizy, w tym m. in. o postępach w:

  • – Inżynierii enzymów
  • – Multienzymatycznych reakcjach kaskadowych
  • – Chemoenzymatycznych kaskadach
  • – Metalloenzymach
  • – Foto-biokatalizie
  • – Multifunkcjonalnych biokatalizatorach
  • – Promiskwityźmie katalitycznym enzymów

Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie czasopisma: https://www.nature.com/collections/afjacdgebd/guest-editors

27.03.2023

Wyniki konkursu „Najlepsi z najlepszych PW”

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” znalazł się pracownik naszej Katedry – dr inż. Paweł Borowiecki.

Celem konkursu jest udzielnie zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników PW wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne, w rozwój kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej na PW. Program zindywidualizowanego wsparcia dla młodych naukowców finansowany jest z budżetu „Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości”.  Warto dodać, że dr inż. Paweł Borowiecki jest jedynym przedstawicielem Wydziału Chemicznego nagrodzonym w tej edycji konkursu.

Lista wszystkich laureatów I edycji konkursu „Najlepsi z najlepszych PW” dostępna jest pod adresem: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-Najlepsi-z-najlepszych-PW

20.03.2023

Doktor Borowiecki beneficjentem konkursie YOUNG PW

Z przyjemnością informujemy, że wniosek pracownika naszej Katedry, dr inż. Pawła Borowieckiego, znalazł się na liście zakwalifikowanych wniosków w konkursie YOUNG PW.

Celem konkursu YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, tj. doktorantów i pracowników Politechniki Warszawskiej prowadzących działalność naukową, którzy są zaliczeni do liczby N i nie posiadają stopnia doktora albo posiadają stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

Tematyka projektów badawczych, realizowanych w ramach konkursu YOUNG PW, dotyczy badań z zakresu Strategicznych Pól Oddziaływań określonych w Strategii rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2030.

Doktor Borowiecki otrzymał finansowanie (149 983,00 zł) na badania naukowe dotyczące Biotechnologicznego Zastosowania Nowego Wariantu Rekombinowanej Dehydrogenazy Alkoholowej z Lactobacillus kefir w Asymetrycznej Syntezie Optycznie Czynnych Związków o Wysokiej Wartości Dodanej”.

12.12.2022

Zespół doktora Borowieckiego opublikował pracę w Catalysts

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana: „Chemoenzymatic Synthesis of Optically Active Alcohols Possessing 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline Moiety Employing Lipases or Variants of the Acyltransferase from Mycobacterium smegmatis” została opublikowana w Catalysts (ISSN: 2073-4344, IF: 4.501) i jest częścią Specjalnego Numeru Tematycznego „Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” prowadzonego przez dr inż. Borowieckiego i dr hab. inż. Dominika Koszelewskiego z IChO PAN.

W artykule opisano nową metodę rozdziału kinetycznego racemicznych alkoholi z podstawnikami 1,2,3,4-tetrachinolinowymi z zastosowaniem komercyjnych lipaz oraz mutantów acylotransferaz z Mycobacterium smegmatis (MsAcT) jako biokatalizatorów. Co ciekawe, zastosowanie mutantów MsAcT w roli biokatalizatorów umożliwiło przeprowadzenie procesu rozdziału enancjomerów w wodzie, co przeczy funadamentom klasycznych procesów syntezy estrów z uwagi na niekorzystną równowagę reakcji w roztworach wodnych. Opublikowana praca jest kolejnym doskonałym przykładem owocnej współpracy zespołu dr. Borowieckiego z zespołem Prof. Wolfganga Kroutila z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu. Warto dodać, że wszystkie eksperymenty prowadzone w Laboratorium Biokatalizy i Biotransformacji (LBB WUT) wykonane zostały przez Studentów naszej Katedry – mgr inż. Beatę Zdun oraz inż. Izabelę Kopińską.

 Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/2073-4344/12/12/1610

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

24.11.2022

Dr inż. Paweł Borowiecki opublikował pracę w CrystEngComm

Z satysfakcją informujemy, że publikacja pracownika naszej Katedry pt.: ‘Supramolecular synthon hierarchy in cyclopropyl-containing peptide-derived compounds’ została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym CrystEngComm (ISSN: 1466-8033, IF: 3.756).

Warto dodać, że praca została zrealizowana przy współpracy międzynarodowej z badaczami ze Słowacji i z Politechniki Łódzkiej i porusza istotne aspekty molekularnych podstaw biologicznego działania peptydowych pochodnych zawierających podstawnik cyklopropylowy jako potencjalnych związków przeciwnowotworowych stosowanych w terapii raka prostaty.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/ce/d2ce01231f

15.10.2022

Artykuł naszego pracownika w International Journal of Molecular Sciences

Miło nam poinformować, że publikacja zatytułowana: „Chemoenzymatic Synthesis of Optically Active Ethereal Analog of iso-Moramide-A Novel Potentially Powerful Analgesic” została opublikowana w International Journal of Molecular Sciences (ISSN: 1422-0067, IF: 6.208).

Artykuł donosi o projektowaniu i otrzymywaniu nowego analogu izo-moramidu o potencjalnie wysokiej aktywności przeciwbólowej. Badania zostały przeprowadzone z wykorzystaniem dokowania molekularnego i chemoenzymatycznej metodologii syntezy. Pragniemy poinformować, że niniejszy artykuł został poświęcony pamięci dr Paula Janssena (1926-2003), który zrewolucjonizował chemię medyczną i farmakoterapie!

Badania zostały zrealizowane w ramach projektu „SONATA 15” (Grant nr 2019/35/D/ST4/01556) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/1422-0067/23/19/11803

01.10.2022

Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej dla Nauczycieli Akademickich

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 30 września 2022 r. pracownicy naszej Katedry zostali wyróżnieni nagrodami Rektora PW za wybitne osiągniecia naukowe. Oficjalne wręczenie pamiątkowych dyplomów z rąk Dziekana Wydziału Chemicznego PW, Prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka, odbyło się podczas uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego 2022/23 w Auli Średniej Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej.

Wśród laureatów znalazła się dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk, która została nagrodzona „Nagrodą Indywidualną Stopnia I” JM Rektora PW w uznaniu za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną pt. „Regulacja i kontrola sieci metabolicznych w biochemii systemowej. Nowe aspekty regulacji genów i kontroli metabolizmu glukozy u S. cerevisiae”, obronioną w 2020 roku.

Drugim laureatem jest dr inż. Paweł Borowiecki, który otrzymał „Nagrodę Indywidualną Stopnia I” JM Rektora PW za wyróżniające osiągnięcia naukowe w latach 2020-2021, mające istotny wpływ na obecny stan wiedzy i dalszy rozwój kierunków badań w dziedzinie biokatalizy.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w karierze naukowej!

11.08.2022

Dr inż. Paweł Borowiecki w gronie Członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego

Pragniemy poinformować, że dr Borowiecki został zaproszony do elitarnego grona Członków Królewskiego Towarzystwa Chemicznego. Warto dodać, że o pozytywnej decyzji zadecydował wysoki poziom naukowy artykułów opublikowanych w bieżącym roku kalendarzowym w prestiżowych czasopismach wydawanych przez Royal Society of Chemistry. Zapraszamy do lektury ww. publikacji na stronach Catalysis Science & Technology oraz RSC Advances

Królewskie Towarzystwo Chemiczne to organizacja zrzeszająca zawodowych chemików z całego świata, a członkostwo w jej strukturach jest wyróżnieniem dla badacza.
Początki Towarzystwa sięgają 1841 r., kiedy to zostało ustanowione Chemical Society of London (jego członkami byli wybitni chemicy brytyjscy m.in: Sir William Crooks).

Serdecznie gratulujemy!

10.08.2022

Zespół doktora Borowieckiego opublikował pracę w RSC Advances

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana: „Development of a novel chemoenzymatic route to enantiomerically enriched β-adrenolytic agents. A case study toward propranolol, alprenolol, pindolol, carazolol, moprolol, and metoprolol” została opublikowana w RSC Advances (ISSN: 2046-2069, IF: 4.036).

W artykule opisano wydajne chemoenzymatyczne ścieżki syntezy obu enancjomerów β-blokerów – popularnych leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego. Realizacja tego zadania została osiągnięta poprzez identyfikację centralnego chiralnego bloku budulcowego otrzymanego w wyniku zastosowania katalizowanego lipazami rozdziału kinetycznego racemicznej pochodnej alkoholowej i/lub stereoselektywnej bioredukcji odpowiedniego prochiralnego ketonu w obecności rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych występujących w charakterze biokatalizatorów. Praca ta jest kolejnym doskonałym przykładem owocnej współpracy zespołu dr. Borowieckiego z Prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu w Grazu. 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/RA/D2RA04302E

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

14.06.2022

Dr inż. Paweł Borowiecki oraz mgr inż. Aleksandra Rudzka opublikowali pracę w Bioorganic Chemistry

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana: „Biocatalytic Hydrogen-Transfer To Access Enantiomerically Pure Proxyphylline, Xanthinol, and Diprophylline” została opublikowana w Bioorganic Chemistry (ISSN: 0045-2068, IF: 5.307).

W artykule opisano opracowanie nowej biokatalitycznej metody syntezy optycznie czystych ksantynowych pochodnych, będącymi substancjami czynnymi leków rozszerzających naczynia krwionośne oraz oskrzela. Warto podkreślić, że prace te były prowadzone w ramach międzynarodowej współpracy z Prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu w Grazu (Karl-Franzens-Universität Graz).

Pragniemy również poinformować, że niniejszy artykuł został poświęcony pamięci prof. Jacka K. Gawrońskiego (1943-2020), który był wspaniałym naukowcem, nauczycielem akademickim i autorem kultowego podręcznika „Stereochemia w syntezie organicznej”!

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045206822003728?via%3Dihub\

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

16.05.2022

Dr inż. Paweł Borowiecki oraz mgr inż. Aleksandra Rudzka opublikowali pracę w Catalysis Science & Technology

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana: „Chemoenzymatic deracemization of lisofylline catalyzed by a (laccase/TEMPO)-alcohol dehydrogenase system” została opublikowana w bardzo prestiżowym czasopiśmie katalitycznym Catalysis Science & Technology (ISSN: 2044-4761, IF: 6.177).

W artykule opisano nową biokatalityczną metodę syntezy obu enancjomerów lizofiliny opartą na układzie bienzymatycznym składającym się z lakazy izolowanej z Trametes versicolor, TEMPO jako mediatorze reakcji redoks oraz stereokomplementarnych rekombinowanych dehydrogenazach alkoholowych. Warto również zaznaczyć, że praca ta została wykonana w ramach międzynarodowej współpracy z Prof. Wolfgangiem Kroutilem z Uniwersytetu w Grazu (Karl-Franzens-Universität Graz).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cy/d2cy00145d

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

16.05.2022

Dr inż. Paweł Borowiecki oraz mgr inż. Beata Zdun opublikowali pracę w Catalysts

Z przyjemnością informujemy, że publikacja zatytułowana: „Expanding Access to Optically Active Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs via Lipase-Catalyzed KR of Racemic Acids Using Trialkyl Orthoesters as Irreversible Alkoxy Group Donors” została opublikowana w czasopiśmie Catalysts (ISSN: 2073-4344, IF: 4.501) i jest częścią Specjalnego Numeru Tematycznego „Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” prowadzonego przez dr Borowieckiego i dr Koszelewskiego z IChO PAN.

W artykule przedstawiono nowatorską metodę biokatalitycznej syntezy enancjomerycznie wzbogaconych (S)-profenów, m.in. naproksenu, ibuprofenu, flurbiprofenu i ketoprofenu. Warto również podkreślić, że praca ta została wykonana we współpracy z dr. Janem Kutnerem z Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych, Centrum Badań Biologiczno-Chemicznych, Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/2073-4344/12/5/546

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

07.08.2021

Publikacja Dr Pawła Borowieckiego na okładce ACS Sustainable Chemistry & Engineering

Artykuł pt.: „From Waste to Value – Direct Utilization of α-Angelica Lactone as a Non-conventional Irreversible Acylating Agent in a Chromatography-free Lipase-catalyzed KR Approach Towards sec-Alcohols” autorstwa dr. inż. Marcina Poterały (KChO, WCh PW) oraz dr. inż. Pawła Borowieckiego (KBŚLiK, WCh PW), opublikowany w ACS Sustainable Chemistry & Engineering (IF = 8.198), został wyróżniony na okładce zeszytu nr 9/2021.

             

Publikacja dotyczy nowatorskiego zastosowania α-angelica laktonu w wysoce enancjoselektywnych rozdziałach kinetycznych (KR) alkoholi drugorzędowych katalizowanych lipazami. Warto podkreślić, że opracowana metoda doceniona została szczególnie za jej walory proekologiczne, które wynikają nie tylko z wykorzystania odpadowego i w pełni odnawialnego surowca naturalnego jakim jest α-angelica lakton, ale przede wszystkim z możliwości bezpośredniego zastąpienia żmudnych procesów chromatograficznych, na etapie oczyszczania produktów KR, prostą ekstrakcją ciecz-ciecz z zastosowaniem reagentów Girard’a.

Przedstawione w publikacji rozwiązanie w znacznym stopniu ułatwia proces wydzielania i oczyszczania produktów KR oraz pozwala zminimalizować produkcję odpadów chemicznych, w tym rakotwórczego żelu krzemionkowego stosowanego w chromatografii oraz octanu winylu jako tradycyjnego donora acylu. Wyniki prac badawczych mają znaczenie dla rozwoju współczesnej biokatalizy opartej o rozdziały kinetyczne katalizowane lipazami oraz asymetrycznej syntezy chiralnych bloków budulcowych użytecznych przy produkcji enancjomerycznych farmaceutyków. 

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

Linki to publikacji oraz projektu okładki załączamy Państwu poniżej:

Link to publikacji

Link do okładki

24.06.2021

Studenci Koła Naukowego Biotechnologów Herbion na konferencji organizowanej przez Instytut Konfucjusza

Studenci Koła Naukowego Herbion, działającego pod opieką prof. Joanny Cieśli, zaprezentowali działalność Koła na polsko-chińskiej konferencji organizowanej przez Instytut Konfucjusza PW w związku ze współpracą Politechniki Warszawskiej z Beijing Jiaotong University. Konferencja odbyła się 23.06.2021 r

11.06.2021

Naukowcy z naszej Katedry opublikowali pracę w International Journal of Molecular Sciences

Z satysfakcją informujemy, że manuskrypt naszych pracowników pt.: ‘Synthesis of Novel Acyl Derivatives of 3‐(4,5,6,7‐Tetrabromo‐1H‐benzimidazol‐1‐yl)propan‐1‐ols — Intracellular TBBi‐Based CK2 Inhibitors with Proapoptotic Properties’ został opublikowany w bardzo prestiżowym czasopiśmie naukowym International Journal of Molecular Sciences (ISSN: 1422-0067, IF: 5.923 !!!). Warto dodać, że ww. badania zostały zrealizowane przy współpracy z naukowcami z Narodowego Instytutu Leków oraz Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk i poruszają istotne aspekty dotyczące syntezy polibromowanych pochodnych benzoazoli w formie odpowiednich proleków oraz ich aktywności inhibitorowej wobec kinazy białkowej CK2 i właściwości przeciwnowotworowych wobec komórek raka piersi. Artykuł przyjęty do druku opublikowany został w modelu Open Access (OA), co w znacznym stopniu zwiększa potencjalny zasięg jego oddziaływania.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.mdpi.com/1422-0067/22/12/6261

13.05.2021

Dr inż. Paweł Borowiecki opublikował pracę w Frontiers in Chemistry

Z satysfakcją informujemy, że publikacja pracownika naszej Katedry pt.: ‘The First Insight Into the Supramolecular System of D,L-α-Difluoromethylornithine: A New Antiviral Perspective’ została opublikowana w prestiżowym czasopiśmie naukowym Frontiers in Chemistry (ISSN: 2296-2646, IF: 5.221). Warto dodać, że praca została zrealizowana przy współpracy międzynarodowej z badaczami z Wielkiej Brytanii oraz Słowacji i porusza istotne aspekty molekularnych podstaw biologicznego działania DFMO oraz jego fluorowcowanych analogów jako potencjalnych związków przeciwwirusowych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fchem.2021.679776/full?&utm_source=Email_to_authors_&utm_medium=Email&utm_content=T1_11.5e1_author&utm_campaign=Email_publication&field=&journalName=Frontiers_in_Chemistry&id=679776

13.04.2021

Granty Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Chemiczne NCHEM2

W tym roku zostało przyznanych 9 grantów, z czego aż 5 zdobyli pracownicy KBŚLiK. Gratulujemy: dr hab. inż. Małgorzacie Adamczyk, dr inż. Annie Kowalkowskiej, dr Małgorzacie Milner-Krawczyk, mgr Róży Szatkowskiej i dr Patrycji Wińskiej.  Tytuły finansowanych projektów można znaleźć tutaj.

13.02.2021

Dr hab. inż. Marcin Olszewski laureatem programu badań TECHMATSTRATEG III

„Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji” to jeden z 13 projektów, jakie uzyskało finansowanie ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” – TECHMATSTRATEG III.

Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych i przedwdrożeniowych, których rezultatem będzie powstanie ultraczułego i mobilnego urządzenia pozwalającego na jednoczesną i szybką detekcję, co najmniej 8 różnych metali ciężkich w wodzie z wykorzystaniem pomiarów elektrochemicznych i optycznych.

Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Marcin Olszewski z Katedry Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków. Całkowita wartość projektu to 18 458 913,97 PLN. Projekt jest realizowany od 1 stycznia 2021 r. w konsorcjum z Instytutem  Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Pro Science Sp. z o.o. Liderem projektu jest Politechnika Warszawska.

18.03.2021

Dr inż. Paweł Borowiecki oraz mgr inż. Beata Zdun opublikowali pracę w Molecular Catalysis

Z satysfakcją informujemy, że publikacja naukowców naszej Katedry pt.: ‘Chemoenzymatic Enantioselective and Stereo-Convergent Syntheses of Lisofylline Enantiomers via Lipase-catalyzed Kinetic Resolution and Optical Inversion Approach’ została przyjęta do druku w Molecular Catalysis (ISSN: 2468-8231, IF: 5.062). Tym samym wyrażamy nadzieje, że wyniki badań opisanych w tym artykule pomogą innym ‘chemikom medykom’ na syntezę tytułowej substancji czynnej w większych ilościach, pozwalających na dokończenie badań nad ustaleniem właściwościami farmakologicznych obu enancjomerów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468823121000687

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

01.03.2021

Dr inż. Paweł Borowiecki oraz mgr inż. Mateusz Młynek opublikowali pracę w Bioorganic Chemistry

Z satysfakcją informujemy, że publikacja pracownika oraz absolwenta naszej Katedry pt.: ‘Chemoenzymatic synthesis of enantiomerically enriched diprophylline and xanthinol nicotinate’ została przyjęta do druku w Bioorganic Chemistry (ISSN: 0045-2068, IF: 5.275). Wyrażamy głęboką nadzieje, że wyniki przeprowadzonych badań będą inspiracją dla innych naukowców do opracowania alternatywnych ścieżek syntezy optycznie czynnych broncho- i wazo-dylatorów.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie czasopisma: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0045206820317466

Powyższe badania zostały sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, grant SONATA 15 nr 2019/35/D/ST4/01556 (kierownik: dr inż. Paweł Borowiecki).

01.03.2021Prezentacje ustne studentek Prof. Kobieli oraz Dr Sobiepanek na konferencji NTBN

W dniach 26-28.02.2021 odbyła się Konferencja NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH – WYSTĄPIENIE MŁODEGO NAUKOWCA (Edycja III). Nasze studentki Paulina Musolf i Adrianna Zalewska zaprezentowały prezentacje ustne dotyczące realizowanych przez nie tematyk. Obie studentki wykonują badania pod opieką Prof. Tomasza Kobieli oraz Dr Anny Sobiepanek z Laboratorium Badania Oddziaływań Biomolekularnych (LBIS).

Rola mastocytów w nadzorze odpornościowym procesów fizjologicznych i patologicznych skóry.” Paulina Musolf, Joanna Baran, Aneta Ścieżyńska, Monika Staniszewska, Anna Sobiepanek (LBIS, KBŚLIK, WCh, PW)(CEZAMAT PW)(WUM).

Zastosowanie metabolitów pozyskanych z mikroalg w biomedycynie, a w szczególności w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych.” Adrianna Maria Zalewska, Anna Sobiepanek, Tomasz Kobiela (LBIS, KBŚLIK, WCh, PW) – prezentacja wyróżniona!

01.03.2021

Pracownik naszej Katedry edytorem gościnnym specjalnego numeru pt. “Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” w czasopiśmie Catalysts

Dr inż. Paweł Borowiecki (KBŚLiK, WCh PW) wraz z absolwentem naszego Wydziału dr. hab. inż. Dominikiem Koszelewskim (IChO PAN) będą wspólnie koordynować edycję specjalnego numeru pt. “Applications of Hydrolases in Medicinal Chemistry” w prestiżowym czasopiśmie katalitycznym Catalysts (ISSN 2073-4344, IF: 4.146).

Celem wydania tego numeru będzie zebranie kolekcji artykułów raportujących najnowsze światowe osiągnięcia w dziedzinie biokatalizy z zastosowaniem hydrolaz w asymetrycznej syntezie optycznie czynnych związków o znaczeniu biologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o udokumentowanej aktywności farmakologicznej i/lub substancji czynnych leków (API).

Korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić wszystkich badaczy, którym „bliska sercu” jest tematyka biokatalizy w służbie chemii medycznej, do składania swoich prac badawczych w formie pełnych publikacji, krótkich komunikatów i/lub manuskryptów o charakterze literaturowo-przeglądowym. Warto dodać, że wszystkie artykuły przyjęte do druku opublikowane zostaną w modelu Open Access (OA), co zagwarantuje bezpłatny, otwarty, nieograniczony dostęp do wszystkich utworów naukowych udostępnionych w postaci elektronicznej na stronie ww. czasopisma.

Więcej informacji uzyskacie Państwo pod adresem: https://www.mdpi.com/journal/catalysts/special_issues/hydrolases_medicinal.

Dodatkowe informacje – ulotka (.pdf)