dzielimy się wiedzą

Popularyzacja nauki

„Wiedza to potęga”

Aktualności/Ogłoszenia

Konkurs Biotechnologiczny

Konkurs Biotechnologiczny jest jednym z konkursów „o indeks” przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ma na celu  pogłębienie zainteresowania biotechnologią i poszerzenie wiedzy  uczniów, popularyzację biotechnologii, jej  roli, znaczenia oraz możliwości wykorzystania w rozmaitych dziedzinach nauki, życia, medycyny, gospodarki oraz przemysłu. Organizowany jest przez pracowników Wydziału Chemicznego i studentów z Koła Naukowego Biotechnologów Herbion od roku akademickiego 2017/2018. Koordynator: dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW

Konkurs Chemiczny

KONKURS CHEMICZNY to konkurs „o indeks” organizowany od roku akademickiego 1985/86 na Wydziale Chemicznym. Przeznaczony jest dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu chemii, w tym takiej, która jest ukierunkowana na praktyczne zastosowania w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Koordynator: dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW.

Festiwal Nauki

Co roku w ramach Festiwalu Nauki organizujemy na Wydziale Chemicznym warsztaty, wykłady, pokazy mające na celu popularyzację nauki i zarażenie młodzieży bakcylem poznawania chemii i biotechnologii. Koordynator: dr hab. inż. Michał Fedoryński, prof. PW.

Chemiczne staże badawcze dla uczniów

Chemiczne Staże Badawcze dla młodzieży to projekt koordynowany przez Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej Klatrat, skierowany do uczniów szkół średnich, szczególnie uzdolnionych w dziedzinie chemii. Projekt ma na celu wyłonienie  najzdolniejszych uczniów w zakresie chemii, którzy dostaną szansę na samodzielną realizację prac naukowo-badawczych. Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie indywidualnych opiekunów naukowych – pracowników naukowych Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej.

SmartUp Academy

SmartUP Academy Warsztaty naukowe organizowane na Wydziale Chemicznym we współpracy z Fundacją Grupy Adamed. Głównym celem projektu jest pobudzenie aktywności edukacyjnej uczniów szkół średnich poprzez rozwój kompetencji w zakresie myślenia krytycznego, poszerzania wiedzy pozwalającej na rozwój zainteresowań przez rozwiązywanie problemów naukowych, które mają swoje odzwierciedlanie w życiu codziennym. Koordynator ze strony WCh: dr inż. Monika Wielechowska, prof. PW.

Projekty badawcze studentów

Naukowcy KBŚLiK chętnie opiekują się studentami wykonującymi swoje projekty badawcze m. in. w ramach Koła Naukowego Biotechnologów Herbion, którego opiekunem jest dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW. Ostatnio realizowane na terenie KBŚLiK projekty to: