czego uczymy

Dydaktyka

„Nauka to pokarm dla rozumu”

Ogłoszenia dla Studentów

[20.08 13:35] Titow MartaSzkoła letnia ENHANCE nt. zmian klimatycznych

W dn. 15-28 września br. Politechnika Warszawska (Centrum Współpracy Międzynarodowej we współpracy z pracownikami naukowo-dydaktycznymi 4 Wydziałów: Wydziału Architektury, Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska oraz Ośrodkiem Kształcenia na Odległość) zorganizuje szkołę letnią „Green Campus – ENHANCE summer school on climate change”. Planujemy, że weźmie w niej udział 35 studentów z 7 uczelni ENHANCE: https://enhanceuniversity.eu/.
Zajęcia będą prowadzone w trybie hybrydowym (5 dni zdalnie i 5 stacjonarnie). Część stacjonarna w Warszawie odbędzie się w dn. 20-24 września 2021 r. Studenci będą pracowali w interdyscyplinarnych grupach. Ważną częścią szkoły letniej będą zajęcia rozwijające umiejętność pracy w zespole. Przewidzieliśmy również część kulturowo-integracyjną. Na zakończenie szkoły letniej studenci przedstawią praktyczny projekt zielonego kampusu. Za udział w szkole letniej będzie można uzyskać 4 punkty ECTS.

Więcej informacji: https://summerschool.enhance.pw.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/politechnika.warszawska/photos/a.10150657282765348/10160751914940348/ Instagram: https://www.instagram.com/p/CSbh41iqf0P/

Zwracamy się z prośbą o:

udostępnienie tej informacji na stronach internetowych i w mediach społecznościowych Wydziałów

zachęcenie studentów na Państwa Wydziałach (min. III rok studiów I stopnia oraz studenci studiów magisterskich) do udziału w szkole letniej

Zainteresowanych studentów prosimy o przesłanie na adres anna.smulska@pw.edu.pl lub enhance-wp3@pw.edu.pl krótkiego listu motywacyjnego uzasadniającego, dlaczego chcieliby uczestniczyć w szkole letniej o tej tematyce. Na tej podstawie zostaną wybrani najlepsi kandydaci.

Termin zgłoszeń upływa w dn. 23 sierpnia 2021 r.

Z poważaniem Grzegorz Robak

Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej

Zmodyfikowana

Przedmioty prowadzone w KBŚLiK

(*) kierownik przedmiotu

 • Biochemia (wykład) – Joanna Cieśla*
 • Biochemia (laboratorium) – Monika Wielechowska*, Tomasz Kobiela
 • Biologia Komórki (wykład) – Patrycja Wińska*
 • Biologia Molekularna (wykład i laboratorium) – Małgorzata Milner-Krawczyk*, Katarzyna Szymańska
 • Biologia Systemów (wykład i projekt) – Małgorzata Adamczyk*
 • Biotechnologia (wykład) – Edyta Łukowska-Chojnacka*, Karolina Drężek
 • Biotechnologia Molekularna (wykład) – Marcin Olszewski*
 • Chemia Organiczna II (wykład i ćwiczenia) – Anna Kowalkowska*
 • Chemia Organiczna II (laboratorium) – Anna Kowalkowska*, Paweł Borowiecki
 • Ćwiczenia Specjalizacyjne „Przemysłowe zastosowanie bakterii mlekowych” – Joanna Żylińska-Urban*
 • Diploma Seminar – Joanna Cieśla*, Anna Sobiepanek
 • Enzymologia (wykład) – Monika Wielechowska*, Marcin Olszewski
 • Enzymologia (laboratorium) – Monika Wielechowska*, Edyta Łukowska-Chojnacka
 • Genetyka ogólna (wykład) – Katarzyna Szymańska*
 • Interdisciplinary Seminar (SD1 PW) – Jolanta Mierzejewska*
 • Inżynieria Genetyczna (wykład i laboratorium) – Małgorzata Milner-Krawczyk*
 • Kosmetologia (wykład) – Tomasz Kobiela*, Małgorzata Milner-Krawczyk, Anna Sobiepanek
 • Laboratorium Badania Form Kosmetycznych – Tomasz Kobiela*, Małgorzata Milner-Krawczyk, Anna Sobiepanek
 • Laboratorium Podstaw Syntezy i Technologii Związków Biologicznie Czynnych – Edyta Łukowska-Chojnacka*, Eliza Korzeniowska, Anna Sobiepanek, Paweł Borowiecki
 • Laboratorium Specjalistyczne – Patrycja Wińska*, Edyta Łukowska-Chojnacka, Joanna Żylińska-Urban
 • Laboratorium Technologiczne (projekt) – Anna Kowalkowska
 • Laboratorium Technologiczne (laboratorium) – Anna Kowalkowska, Paweł Borowiecki
 • Leki Przeciwnowotworowe, Przeciwwirusowe Przeciwbakteryjne (wykład) – Edyta Łukowska-Chojnacka*
 • Leki-od Pomysłu do Apteki (wykład) – Paweł Borowiecki*
 • Mikrobiologia kosmetyczna – praktyczne podejście (wykład) – Anna Herman*
 • Mikrobiologia Ogólna i Przemysłowa (wykład) – Jolanta Mierzejewska*
 • Mikrobiologia Ogólna i Przemysłowa (laboratorium) – Jolanta Mierzejewska*, Karolina Drężek, Joanna Żylińska-Urban
 • Mikrobiologia w przemyśle kosmetycznym (wykład) – Anna Herman*
 • Nanobiotechnologia (wykład) – Tomasz Kobiela*
 • Nowoczesne Metody Wytwarzania Leków (wykład) – Edyta Łukowska-Chojnacka*, Anna Kowalkowska
 • Podstawy Biochemii i Biokatalizy (wykład) – Monika Wielechowska*, Joanna Cieśla
 • Podstawy Biochemii i Biokatalizy (laboratorium) – Monika Wielechowska*,
 • Podstawy Immunologii (wykład) – Joanna Cieśla*
 • Podstawy neuroendokrynologii (wykład) – Anna Herman*
 • Podstawy Technologii Leków i Biocydów (wykład) – Paweł Borowiecki*
 • Projektowanie Procesów Biotechnologicznych (projekt) – Anna Kowalkowska, Edyta Łukowska-Chojnacka
 • Recepturowanie mas kosmetycznych (laboratorium) – Monika Wielechowska*, Eliza Korzeniowska
 • RNA – unusual properties and applications in science and medicine (wykład) – Joanna Cieśla*
 • Seminarium dyplomowe inżynierskie (Biotechnologia) – Joanna Cieśla*, Marcin Olszewski, Anna Herman
 • Seminarium dyplomowe inżynierskie (Technologia Chemiczna) – Joanna Cieśla*, Anna Kowalkowska
 • Seminarium dyplomowe magisterskie (Biotechnologia) – Joanna Cieśla*, Katarzyna Szymańska
 • Seminarium dyplomowe magisterskie (Technologia Chemiczna) – Joanna Cieśla*, Anna Kowalkowska
 • Seminarium Specjalnościowe – Anna Kowalkowska, Marcin Olszewski
 • Świat Makrocząsteczek Biologicznych (wykład) – Joanna Cieśla*
 • Synthetic Bio-Tools for Industrial Biotechnology (laboratorium) – Małgorzata Adamczyk*
 • Techniki Biologii Molekularnej (laboratorium) – Monika Wielechowska*
 • Techniki Membranowe w Zastosowaniach Biomedycznych i Kosmetycznych (wykład) – Tomasz Kobiela*
 • Techniki Mikroskopowe (laboratorium) – Tomasz Kobiela, Anna Sobiepanek
 • Technologia Chemiczna (laboratorium) – Anna Kowalkowska, Paweł Borowiecki
 • Technologia i Biotechnologia Surowców Naturalnych (wykład) – Paweł Borowiecki*
 • Technologie Przemysłu Organicznego z Elementami Biotechnologii (wykład i projekt) – Joanna Żylińska-Urban*
 • Wybrane zagadnienia z Biochemii (laboratorium) – Monika Wielechowska*
 • Wybrane zagadnienia z Biochemii (wykład) – Monika Wielechowska*, Patrycja Wińska
 • Wytwarzanie i Modyfikacje Białek (wykład) – Monika Wielechowska*

Terminy konsultacji

 • Adamczyk Małgorzata – poniedziałki 12:00-14:00 (pokój 103A)
 • Borowiecki Paweł – wtorki 13:00-15:00 (pokój 110)
 • Cieśla Joanna – piątki 14:00-16:00 (pokój 305)
 • Drężek Karolina – środy 10:00-12:00 (pokój 206)
 • Herman Anna – poniedziałki 11:00-13:00 (pokój 303)
 • Kobiela Tomasz – czwartki 16:00-18:00 (pokój 104a)
 • Korzeniowska Eliza –  środy 11:00-13:00 (pokój 202a)
 • Kowalkowska Anna – środy 10:00-12:00 (pokój 102)
 • Łukowska-Chojnacka Edyta – środy 12:00-14:00 (pokój 102)
 • Mierzejewska Jolanta – poniedziałki 8:30-10:30 (pokój 206)
 • Milner-Krawczyk Małgorzata – środy 13:00-15:00 (pokój 306)
 • Olszewski Marcin – środy 15:00-16:00 (pokój 209)
 • Sobiepanek Anna – piątki 14:00-16:00 (pokój 306)
 • Szymańska Katarzyna – środy 12:00-14:00 (pokój 202)
 • Wielechowska Monika – środy 12:00-14:00 (pokój 202a)
 • Wińska Patrycja – piątki 10:00-12:00 (pokój 303)
 • Żylińska-Urban Joanna – poniedziałki 10:00-12:00 (pokój 202a)