Nasza ekipa

Zespoły badawcze

Co mamy do zaoferowania

Zespół Biochemii i Biotechnologii

Skład zespołu 

dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW (https://orcid.org/0000-0002-0115-5595) – kierownik

dr hab. Anna Herman (https://orcid.org/0000-0002-2722-6195)

dr Małgorzata Milner-Krawczyk (https://orcid.org/0000-0003-2032-0995)

dr inż. Monika Wielechowska, prof. PW (https://orcid.org/0000-0001-7046-7421)

dr Patrycja Wińska (https://orcid.org/0000-0002-2122-1123)

mgr inż. Eliza Korzeniowska

dr Omowumi Adewale (https://orcid.org/0000-0003-0387-585X) (post-doc)

mgr inż. Łukasz Wysocki (doktorant)

 

Zainteresowania badawcze 

 • Opracowanie procesu produkcji kwasu L- i D-mlekowego z zastosowaniem szczepów bakterii kwasu mlekowego (LAB) i pożywki przygotowanej na bazie fusów kawowych pozostających jako odpad po parzeniu kawy
 • Badanie przeciwnowotworowych właściwości polisacharydów (PS) izolowanych z wybranych gatunków roślin oraz badanie synergii PS z klasycznymi lekami przeciwnowotworowymi.
 •   Wpływ na komórki nowotworowe jednoczesnego stosowania leków skierowanych przeciwko kinazom białkowym i innym celom molekularnym
 • Poszukiwanie, analiza i opracowanie nowych metod aplikacji substancji naturalnych działających hamująco na powstawanie i rozwój nowotworów. Aktualnie prace koncentrują się na badaniach wiolaceiny bakteryjnego metabolitu o doskonałych właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybiczych i przeciwnowotworowych.
 • Właściwości przeciwdrobnoustrojowe związków biologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego (roślinnego, mikrobiologicznego) oraz syntetycznego jako potencjalnych zamienników konserwantów i antybiotyków.
 • Wpływ związków biologicznie aktywnych pochodzenia naturalnego na procesy gojenia się ran.
 • Nadprodukcja białek w różnych systemach ekspresyjnych

 

Granty

 • 12.2022 – 04.12.2024 POSTDOC II PW: „Ocena potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej polisacharydów roślinnych (PS) i poszukiwanie ich synergii z klasycznymi lekami przeciwnowotworowymi” – kier. Joanna Cieśla
 • 06.05.2021-05.05.2021, NCHEM.2: „Badanie potencjału przeciprzerzutowego wiolaceiny w stosunku do komórek czerniaka”, kier. Małgorzata Milner-Krawczyk
 • 01.02.2021-31.05.2022, Instytut Badań Stosowanych PW, w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, „Biotechnologiczna produkcja enancjomerów kwasu mlekowego z użyciem odpadów kawowych”, kier. Joanna Cieśla,
 • 09.2020-31.08.2021, NCHEM: “Badania synergistycznego efektu jednoczesnej inhibicji syntazy tymidylanowej i kinazy białkowej CK2 w liniach komórkowych raka piersi.” kier. Patrycja Wińska
 • 01.2016-25.01.2020, NCN nr 2015/17/B/ST5/00547: “Synteza nowych antagonistów receptorów glutaminianowych oraz kompleksowe badanie ich wpływu na komórki nowotworowe w obecności inhibitorów kinazy CK2”, kier. Maria Bretner
 • 07.2017 – 31.12.2017, Dziekan Wydziału Chemicznego PW, „Izolacja nowych szczepów bakteryjnych ze źródeł środowiskowych i optymalizacja hodowli bakterii mlekowych z użyciem tanich surowców”, kier. Joanna Cieśla
 • 02.2015-01.02.2019, NCN nr 2014/13/B/NZ7/02273: “Badanie synergistyczngo hamowania proliferacji komórek nowotworowych przez inhibitory kinazy kazeinowej CK2 oraz inhibitory szlaku syntezy tymidylanu”, kier. Maria Bretner
 • 2012-2015, NCN nr 2011/03/B/NZ/00135 „Badanie fosforylacji reszt histydyny w białku syntazy tymidylanowej i poszukiwanie białkowej kinazy odpowiedzialnej za tę fosforylację”, kier. Joanna Cieśla

 

Publikacje  

Lata 2021-2025

 • Wysocki, Ł. Adamczuk, P. Słomka M. Cieśla, J. Waloryzacja odpadów branży HoReCa na przykładzie fusów kawowych w: Ochrona środowiska – nowe rozwiązania i perspektywy na przyszłość, red. Mariola Janiszewska, Wydawnictwo Tygiel, Lublin 2022, str. 145-170. ISBN 978-83-67104-47-0.
 • Chojnacki, P. Wińska, O. Karatsai, M. Koronkiewicz, M. Milner‐Krawczyk, M. Wielechowska, M. J. Rędowicz, M. Bretner, P. Borowiecki, Synthesis of Novel Acyl Derivatives of 3‐(4,5,6,7‐Tetrabromo‐1H‐benzimidazol‐1‐yl)propan‐1‐ols—Intracellular TBBi‐Based CK2 Inhibitors with Proapoptotic Properties. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6261–6283.

Lata 2015-2020

 • Wińska P, Karatsai O, Staniszewska M, Koronkiewicz M, Chojnacki K, Rędowicz MJ. (2020) Synergistic Interactions of 5-Fluorouracil with Inhibitors of Protein Kinase CK2 Correlate with p38 MAPK Activation and FAK Inhibition in the Triple-Negative Breast Cancer Cell Line.J Mol Sci., 21:6234. doi: 10.3390/ijms21176234.
 • Mieczkowski A, Frączyk T, Psurski M, Wińska P, Siedlecki P, Dziełak M, Trzybiński D, Wilczek M, Bagiński M, Bieszczad B, Woźniak K. (2020) Design and in Vitro Characterization of Tricyclic Benzodiazepine Derivatives as Potent and Selective Antileukemic Agents. Chem Biodivers. doi: 10.1002/cbdv.202000733. Online ahead of print.
 • Chojnacki K, Wińska P, Wielechowska M, Łukowska-Chojnacka E, Tölzer C, Niefind K, Bretner M. (2018) Biological properties and structural study of new aminoalkyl derivatives of benzimidazole and benzotriazole, dual inhibitors of CK2 and PIM1 kinases. Bioorg Chem.80:266-275. doi: 10.1016/j.bioorg.2018.06.022.
 • Kobiela T, Milner-Krawczyk M, Pasikowska-Piwko M, Bobecka-Wesołowska K, Eris I, Święszkowski W, Dulinska-Molak I. (2018) The Effect of Anti-aging Peptides on Mechanical and Biological Properties of HaCaT Keratinocytes. Int J Pept Res Ther. 24(4):577-587. doi: 10.1007/s10989-017-9648-7.
 • Wińska P, Skierka K, Łukowska-Chojnacka E, Koronkiewicz M, Cieśla J and Bretner M. (2018) Effect of Simultaneous Inhibition of Protein Kinase CK2 and Thymidylate Synthase in Leukemia and Breast Cancer Cells. Anticancer Research 38:4617-4627.
 • Antosiewicz A, Jarmuła A, Przybylska D, Mosieniak G, Szczepanowska J, Kowalkowska A, Rode W, Cieśla J. (2017) Human Dihydrofolate Reductase and Thymidylate Synthase form a complex in vitro and co-localize in normal and cancer cells. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics. 35(7):1474-1490.
 • Chojnacki K, Wińska P, Skierka K, Wielechowska M, Bretner M. (2017)
  Synthesis, in vitro antiproliferative activity and kinase profile of new benzimidazole and benzotriazole derivatives. Bioorg Chem. 72:1-10. doi: 10.1016/j.bioorg.2017.02.017.
 • Antosiewicz A, Senkara E, Cieśla J. (2015) Quartz crystal microbalance with dissipation and microscale thermophoresis as tools for investigation of protein complex formation between thymidylate synthesis cycle enzymes. Biosensors & Bioelectronics, 64: 36-42.

Zgłoszenia patentowe i patenty 

 

Współpraca  

 • EcoBean, spin-off Wydziału Chemicznego PW
 • Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów, IBiB PAN
 • Zakład Biofizyki, Wydział Fizyki UW
 • Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF)
 • Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej
 • Narodowy Instytut Leków

Linki

http://ecobean.pl/start-pl/

http://www.nencki.gov.pl/pracownia-molekularnych-podstaw-starzenia

http://www.biogeo.uw.edu.pl/

http://imif.lukasiewicz.gov.pl

Zespół Biotechnologii Molekularnej

Skład zespołu 

dr hab. inż. Marcin Olszewski, prof. PW (https://orcid.org/0000-0002-5116-2793) – kierownik

dr Katarzyna Szymańska (https://orcid.org/0000-0002-7982-770X)

mgr inż. Klaudia Marlicka (doktorantka)

mgr inż. Katarzyna Serafin (doktorantka)

 

Zainteresowania badawcze 

 • Otrzymywanie i charakterystyka fuzyjnych polimeraz DNA do szybkiego oraz efektywnego powielania materiału genetycznego bez konieczności jego izolacji
 • Produkcja i selekcja zmodyfikowanych białek GFP do optycznego wykrywania jonów metali ciężkich
 • Białka oddziałujące z kwasami nukleinowymi – poszukiwanie nowych narzędzi użytecznych w biotechnologii molekularnej

 

Granty

 • 01.2021-31.12.2023, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach TECHMATSTRATEG III, „Materiały biopolimerowe o programowanej chemicznie i genetycznie selektywności do metali ciężkich dla ultraczułych biosensorów nowej generacji”, kier. Marcin Olszewski
 • 01.2021-31.12.2021, IDUB against COVID-19: „Genosensory elektrochemiczne w diagnostyce koronawirusa SARS-CoV-2”, WCh, PW, kier. zad. nr 2 Marcin Olszewski

 

Publikacje  

Lata 2021-2025

Lata 2015-2020

 • Zalewska-Piątek B., Piątek R., Olszewski M., Lipniacki T., Błoński S., Wieczór , Bruździak P., Skwarska A., Nowicki B., Nowicki S., (2020) A shear stress micromodel of urinary tract infection by the Escherichia coli producing Dr adhesin Plose Pathogens 16.1 (2020): e1008247.
 • Maciejewska N., Walkusz R., Olszewski M., Szymańska A. (2019) New nuclease from extremely psychrophilic microorganism Psychromonas ingrahamii 37: identification and characterization. Mol Biotechnol., 61:122–133.
 • Śpibida M, Krawczyk B, Zalewska-Piątek B, Piątek R, Wysocka M, Olszewski M., (2018) Fusion of DNA-binding domain of Pyrococcus furiosus ligase with TaqStoffel DNA polymerase as a useful tool in PCR with difficult targets. Appl Microbiol Biotechnol. 102:713-721.
 • Olszewski M.,Śpibida M., Bilek M., Krawczyk B., (2017) Fusion of Taq DNA polymerase with single-stranded DNA binding-like protein of Nanoarchaeum equitans expression and characterization PLoS One, 12(9): e0184162.
 • Śpibida M., Krawczyk B., Olszewski M., Kur J., (2017) Modified DNA polymerases for PCR troubleshooting. J Appl Genet., 58(1): 133–142.
 • Olszewski M., Balsewicz J., Nowak M., Maciejewska N., Cyranka-Czaja A., Zalewska-Piątek B., Piątek R., Kur J., (2015) Characterization of a single-stranded DNA-binding-like Protein from Nanoarchaeum equitans – a nucleic acid binding protein with broad substrate specificity. PLoS One, 10(5): e0126563.

Zgłoszenia patentowe i patenty 

 

Współpraca  

Linki

 

Zespół Chemii Medycznej

Skład zespołu

dr hab. inż. Edyta Łukowska-Chojnacka (https://orcid.org/0000-0002-9512-7404) – kierownik zespołu

dr inż. Konrad Chojnacki (https://orcid.org/0000-0002-9285-0904)   

dr inż. Anna Kowalkowska (https://orcid.org/0000-0002-8835-6495)

dr inż. Tadeusz Zdrojewski

mgr farm. Barbara Owczarek (doktorant)

 

Zainteresowania badawcze 

 • Badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie związków aktywnych biologicznie.
 • Projektowanie i synteza inhibitorów kinaz białkowych (CK2 oraz PIM-1).
 • Badanie wpływu inhibitorów CK2 na przeżywalność komórek nowotworowych.
 • Badania oddziaływań enzym-inhibitor.
 • Synteza pochodnych azoli wykazujących aktywność przeciwgrzybiczą wobec Candida albicans.
 • Synteza pochodnych azotowych związków heterocyklicznych wykazujących aktywność antymykobakteryjną.
 • Badanie konkurencyjnych reakcji przegrupowań ylidów generowanych z czwartorzędowych soli amoniowych działaniem zasad.

 Granty

 • 2022-obecnie – NCHEM.3 „Synteza i badanie właściwości biologicznych nowych pochodnych benzimidazolu – inhibitorów kinaz białkowych CK2 i PIM-1.” RD Nauki Chemiczne, Wydział Chemiczny, PW – kierownik Edyta Łukowska-Chojnacka
 • 2021obecnie NCHEM.2 „Optymalizacja otrzymywania biologicznie aktywnych N-fenacylodibromobenzimidazoli jako substratów do dalszych syntez substancji o potencjalnym działaniu przeciwgrzybiczym” RD Nauki Chemiczne, Wydział Chemiczny, PW – kierownik Anna Kowalkowska

Publikacje

Lata 2021-2025

 •  Kowalkowska A., Chojnacki K., Multan M., Maurin J.K., Łukowska-Chojnacka E., Wińska P. N-Phenacyldibromobenzimidazoles -synthesis optimization and evaluation of their cytotoxic activity, Molecules, 2022, 27, 4349. DOI:10.3390/molecules27144349.
 • Staniszewska M., Zdrojewski T., Gizińska M., Rogalska M., Kuryk Ł., Kowalkowska A., Łukowska-Chojnacka E. Tetrazole derivatives bearing benzodiazepine moiety—synthesis and action mode against virulence of Candida albicans, Eur. J. Med. Chem. 2022, 230, 114060. DOI:10.1016/j.ejmech.2021.114060.
 • Staniszewska M., Kuryk Ł., Gryciuk A., Kawalec J., Rogalska M., Baran J., Łukowska-Chojnacka E., Kowalkowska A. In vitro anti-Candida activity and action mode of benzoxazole derivatives, Molecules, 2021, 26, 5008. DOI:10.3390/molecules26165008.
 • Chojnacki, P. Wińska, O. Karatsai, M. Koronkiewicz, M. Milner‐Krawczyk, M. Wielechowska, M. J. Rędowicz, M. Bretner, P. Borowiecki, Synthesis of Novel Acyl Derivatives of 3‐(4,5,6,7‐Tetrabromo‐1H‐benzimidazol‐1‐yl)propan‐1‐ols—Intracellular TBBi‐Based CK2 Inhibitors with Proapoptotic Properties. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6261–6283.
 • Chojnacki, D. Lindenblatt, P. Wińska, C. Toelzer, K. Niefind, M. Bretner, Synthesis, biological properties and structural study of new halogenated azolo[4,5-b]pyridines as inhibitors of CK2 kinase. Bioorg. Chem. 2021, 106, 104502.

Lata 2016-2020

 • Wińska, O. Karatsai, M. Staniszewska, M. Koronkiewicz, K. Chojnacki, M. J. Rędowicz, Synergistic interactions of 5-fluorouracil with inhibitors of protein kinase CK2 correlate with p38 mapk activation and fak inhibition in the triple-negative breast cancer cell line. Int. J. Mol. Sci. 2020, 21, 6234.
 • Łukowska-Chojnacka, A. Kowalkowska, M. Gizińska, M. Koronkiewicz, M. Staniszewska, Synthesis of tetrazole derivatives bearing pyrrolidine scaffold and evaluation of their antifungal activity against Candida albicans. Eur. J. Med. Chem. 2019, 164, 106.
 • Łukowska-Chojnacka, A. Pobudkowska, M. Bretner, Study of the physicochemical properties of protein kinase CK2 inhibitors – TBBt, TBBi and 2-Me-TBBi. Fluid Phase Eq. 2019, 479, 52.
 • Łukowska-Chojnacka, A. Kowalkowska, A. Napiórkowska, Lipase-catalyzed kinetic resolution of novel antitubercular benzoxazole derivatives. Chirality 2018, 30, 457.
 • Kowalkowska, A. Jończyk, J. K. Maurin, Domino reaction of pyrrolidinium ylides: Michael addition/[1,2]-Stevens rearrangement. J. Org. Chem. 2018, 83, 4105.
 • Staniszewska, M. Gizińska, E. Mikulak, K. Adamus, M. Koronkiewicz, E. Łukowska-Chojnacka, New 1,5 and 2,5-disubstituted tetrazoles – dependent activity towards surface barrier of Candida albicans. Eur. J. Med. Chem. 2018, 145, 124.
 • Chojnacki, P. Wińska, M. Wielechowska, E. Łukowska-Chojnacka, C. Tölzer, K. Niefind, M. Bretner, Biological properties and structural study of new aminoalkyl derivatives of benzimidazole and benzotriazole, dual inhibitors of CK2 and PIM1 kinases. Bioorg. Chem. 2018, 80, 266.
 • Pichlo, C. Toelzer, K. Chojnacki, S. Öcal, M. Uthoff, S. Ruegenberg, T. Hermanns, M. Schacherl, M.S. Denzel, K. Hofmann, K. Niefind, U. Baumann, Improved protein-crystal identification by using 2,2,2-trichloroethanol as a fluorescence enhancer. Acta Cryst. 2018, F 74, 307.
 • Wińska, K. Skierka, E. Łukowska-Chojnacka, M. Koronkiewicz, J. Cieśla, M. Bretner, Effect of simultaneous inhibition of protein kinase CK2 and thymidylate synthase in leukemia and breast cancer cells. Anticancer Res. 2018, 38, 4617.
 • Antosiewicz, A. Jarmuła, D. Przybylska, G. Mosieniak, J. Szczepanowska, A. Kowalkowska, W. Rode, J. Cieśla, Human dihydrofolate reductase and thymidylate synthase form a complex in vitro and co-localize in normal and cancer cells. J. Biomol. Struct. Dyn. 2017, 35, 1474.
 • Chojnacki, P. Wińska, K. Skierka, M. Wielechowska, M. Bretner, Synthesis, in vitro antiproliferative activity and kinase profile of new benzimidazole and benzotriazole derivatives. Bioorg. Chem. 2017, 72, 1.
 • Łukowska-Chojnacka, M. Staniszewska, M. Bondaryk, J.K Maurin, M. Bretner, Lipase-catalyzed kinetic resolution of novel antifungal N-substituted benzimidazole derivatives. Chirality 2016, 28, 347.
 • Łukowska-Chojnacka, P. Wińska, M. Wielechowska, M. Bretner, Synthesis of polybrominated benzimidazole and benzotriazole derivatives containing a tetrazole ring and their cytotoxic activity. Monatsh. Chem. 2016, 147, 1789.
 • Łukowska-Chojnacka, P. Wińska, M. Wielechowska, M. Poprzeczko, M. Bretner, Synthesis of novel polybrominated benzimidazole derivatives – potential CK2 inhibitors with anticancer and proapoptotic activity. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 735.
 • Łukowska-Chojnacka, J. Mierzejewska, M. Milner-Krawczyk, M. Bondaryk, M. Staniszewska, Synthesis of novel tetrazole derivatives and evaluation of their antifungal activity. Bioorg. Med. Chem. 2016, 24, 6058.

Lata 2010-2015 

 • Łukowska-Chojnacka, M. Bretner, Synthesis of 4,5,6,7-tetrabromo-1H-benzimidazole derivatives. J. Heterocycl. Chem. 2015, 52, 841.
 • Bondaryk, E. Łukowska-Chojnacka, M. Staniszewska, Tetrazole activity against Candida albicans. The role of KEX2 mutations in the sensitivity to (±)-1-[5-(2-chlorophenyl)-2H-tetrazol-2-yl]propan-2-yl acetate. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2015, 25, 2657.
 • Kowalkowska, A. Jończyk, [1,2] Stevens sigmatropic rearrangement of pyrrolidinium ylides-simple synthesis of 3-aryl-2-cyano-1-methylpiperidines. Tetrahedron 2015, 71, 9630.
 • Łukowska-Chojnacka, J. Mierzejewska, Enzymatic hydrolysis of esters containing a tetrazole ring. Chirality 2014, 26, 811-816.
 • Łukowska-Chojnacka, U. Bernaś, J. Plenkiewicz, Lipase-catalyzed enantioseparation of alcohols containing a tetrazole ring. Tetrahedron: Asymmetry 2012, 23, 136.
 • Łukowska-Chojnacka, J. Plenkiewicz, Simple synthesis of β-acetoxy thiocyanates from oxiranes. Synth. Commun. 2011, 41, 1999.
 • Makowska, E. Łukowska-Chojnacka, P. Wińska, A. Kuś, A. Bilińska-Chomik, M. Bretner, Design and synthesis of CK2 inhibitors. Mol. Cell. Biochem. 2011, 356, 91.
 • Kowalkowska, A. Jończyk, Sigmatropic rearrangement of ammonium ylides-key step in the synthesis of methyl 2-formylphenyl acetate. Synth. Commun. 2011, 41, 3308.
 • Kowalkowska, A. Jończyk, Effect of phase-transfer catalyst on stereochemistry of tert-butyl-3-aryl(alkyl)-substituted glycidates. Org. Process Res. Dev. 2010, 14, 728.

Zgłoszenia patentowe i patenty

 

Współpraca 

 • CEZAMAT – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (dr hab. Monika Staniszewska)
 • Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc (dr n. med. Agnieszka Głogowska)
 • Narodowy Instytut Leków (dr hab. Mirosława Koronkiewicz)

Zespół Mikrobiologii i Bioinżynierii

Skład zespołu 

dr hab. prof. uczelni Jolanta Mierzejewska (https://orcid.org/0000-0002-9298-8794) – kierownik

dr inż. Karolina Drężek (Chreptowicz) (https://orcid.org/0000-0002-9722-8268)

dr inż. Joanna Żylińska-Urban (https://orcid.org/0000-0003-1565-0615)

mgr inż. Patrycja Kowalska (doktorant) (https://orcid.org/0000-0003-0635-7214)

mgr inż. Adam Tymoszewski (doktorant)

 

Zainteresowania badawcze

 • Izolacja oraz charakterystyka biochemiczna i genetyczna naturalnie występujących w środowisku bakterii mlekowych i drożdży.
 • Opracowywanie bioprocesów, w których przy użyciu mikroorganizmów można wytwarzać innowacyjne surowce kosmetyczne (barwniki, aromaty, oleje) oraz substancje o aktywnościach przeciwdrobnoustrojowych i antyoksydacyjnych.
 • Konstruowanie kultur startowych wykorzystywanych w przemyśle mleczarskim.
 • Tworzenie preparatów synbiotycznych i probiotycznych wykorzystywanych w chowie zwierząt.
 • Poszukiwanie nowych substancji hamujących rozwój mikroorganizmów patogennych.

Granty

 • 2022 – 2023, PW NCHEM-3, „Opracowanie sprzężonej technologii zagospodarowania premeatu serwatki w mikrobiologicznym procesie wytwarzania surowców kosmetycznych i bioetanolu”, kier. Karolina Drężek
 • 2021 – 12.2022, PW IDUB POB BIOTECHMED-2_Advanced, „Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe drożdży probiotycznych jako nośniki biologicznie aktywnych substancji”, kier. Jolanta Mierzejewska
 • 2020 – 08.2021, PW NCHEM-1, „Badanie możliwości wykorzystania odpadów przemysłu mleczarskiego do biotechnologicznej produkcji 2-fenyloetanolu”, kier. Jolanta Mierzejewska
 • 2020 – 03.2021, NCN Miniatura 3 nr 2019/03/X/NZ9/01009 „Identyfikacja potencjalnych między- lub wewnątrzgatunkowych hybryd drożdżowych wyizolowanych ze środowiska naturalnego”, kier. Karolina Chreptowicz
 • 2018 – STSM Short Term Scientific Mission „Biotechnological potential of newly isolated yeasts for carotenoids production “COST Action CA15136, Prof. Milan Čertík group at Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia, kier. Karolina Chreptowicz
 • 2017 – 01.2020, NCN Sonata 11 nr 2016/21/D/NZ9/01605 „Poszukiwanie nowych szczepów drożdży zdolnych do produkcji naturalnych aromatów, barwników i polimerów”, kier. Jolanta Mierzejewska
 • 2018 –10.2018, MNiSW „Inkubator Innowacyjności+” IBS PW, „Aromat Różany”, kier. Jolanta Mierzejewska,
 • 2013 – 06.2015, FNP POMOST 6/2012 „Interplay between glucose metabolism and RNA Polimerase III activity”, kier. Jolanta Mierzejewska

 

Publikacje 

Lata 2021-2025

 • Drężek K, Sobczyk M, Kállai Z, Detman A, Bardadyn P, Mierzejewska J. (2023) Valorisation of Whey Permeate in Sequential Bioprocesses towards Value-Added Products–Optimisation of Biphasic and Classical Batch Cultures of Kluyveromyces marxianus. 24(8): 7560. https://doi.org/10.3390/ijms24087560

 • Pachla J, Kopiasz RJ, Marek G, Tomaszewski W, Głogowska A, Drężek K, Kowalczyk S, Podgórski R, Butruk-Raszeja B, Ciach T, Mierzejewska J, Plichta A, Augustynowicz-Kopeć E, Jańczewski D. (2023) Polytrimethylenimines, Highly Potent antibacterial Agents with Activity and Toxicity Modulated by the Polymer Molecular Weight. Biomacromolecules. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.3c00139

 • Kopiasz RJ, Kulbacka N, Drężek K, Podgórski R, Łojszczyk I, Mierzejewska J, Ciach T, Augustynowicz-Kopeć E, Głogowska A, Iwańska A, Tomaszewski W, Jańczewski D. (2022) Influence of PEG Subunit on the Biological Activity of Ionenes: Synthesis of Novel Polycations, Antimicrobial and Toxicity Studies. Macromolecular Bioscience, 22,7: 2200094. https://doi.org/10.1002/mabi.202200094

 • Kopiasz RJ, Zabost A, Myszka M, Kuźmińska A, Drężek K, Mierzejewska J, Tomaszewski W, Iwańska A, Augustynowicz-Kopeć E, Ciach T, Jańczewski D. (2022) Main-Chain Flexibility and Hydrophobicity of Ionenes Strongly Impact Their Antimicrobial Activity: an Extended Study on Drug Resistance Strains and Mycobacterium. RSC Advances, 12: 26220-26232. https://doi.org/10.1039/D2RA04121A

 • Pacholak P, Krajewska J,Wińska P, Dunikowska J, Gogowska U, Mierzejewska J, Durka K, Woźniak K, Laudy AE, Luliński S (2021) Development of Structurally Extended Benzosiloxaboroles – Synthesis and in vitro Biological Evaluation. RSC Advances 11(41): 25104-25121. https://doi.org/10.1039%2Fd1ra04127d

 • Gadomska-Gajadhur A, Ruśkowski P, Kruk A, Mierzejewska J. (2021) Kinetics of Neomycin Release from Polylactide Spheres and Its Antimicrobial Activity. Polimery w medycynie 51(1): 17-24. https://doi.org/10.17219/pim/139586

 • Kopiasz R, Rukasz A, Chreptowicz K, Podgórski R, Kuźmińska A, Mierzejewska J, Tomaszewski W, Ciach T, Jańczewski D. (2021) Influence of Lipid Bilayer Composition on the Activity of Antimicrobial Quaternary Ammonium Ionenes, the Interplay of Intrinsic Lipid Curvature and Polymer Hydrophobicity, the Role of Cardiolipin. Colloids and surfaces B – Biointerfaces 207: 112016. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112016 

 • Drężek K, Kozłowska J, Detman A, Mierzejewska J. (2021) Development of a Continuous System for 2-Phenylethanol Bioproduction by Yeast on Whey Permeate-Based Medium. Molecules 26(23): 7388. https://doi.org/10.3390/molecules26237388  

 • Chreptowicz K, Marlicka K, Milner-Krawczyk M, Korzeniowska E, Poterała M, Mierzejewska J. (2021) Cystobasidium psychroaquaticum As a New Promising Source of Valuable Bioactive Molecules. Biocatalysis and Agricultural Biotechnology 33: 101985. https://doi.org/10.1016/j.bcab.2021.101985

Lata 2015-2020

 • Kopiasz RJ, Tomaszewski W, Kuźmińska A, Chreptowicz K, Mierzejewska J, Ciach T, Jańczewski D. (2020) Hydrophilic Quaternary Ammonium Ionenes-Is There an Influence of Backbone Flexibility and Topology on Antibacterial Properties? Macromolecular Bioscience 20(7): e2000063.
 • Kazuń B, Małaczewska J, Kazuń K, Kamiński R, Adamek-Urbańska D, Żylińska-Urban J. (2020) Dietary administration of β-1,3/1,6-glucan and Lactobacillus plantarum improves innate immune response and increases the number of intestine immune cells in roach (Rutilus rutilus). BMC Veterinary Research 1-10.
 • Wojciechowski K, Gutarowicz M, Mierzejewska J, Parzuchowski P. (2020) Antimicrobial films of poly(2-aminoethyl methacrylate) and its copolymers doped with TiO2and CaCO3. Colloids and Surfaces B – Biointerfaces 185:110605.
 • Kazuń B, Małaczewska J., Kazuń K, Kamiński R, Żylińska-Urban J. (2020) Dietary supplementation with Lactobacillus plantarum and β-glucan affects immune parameters in the tench (Tinca tinca) fry. Polish Journal of Veterinary Sciences 23(4): 611–618.
 • Boreczek J, Litwinek D, ŻylińskaUrban J, Izak D, Buksa, K, Gawor J. Gromadka R, Bardowski J, Kowalczyk M. (2020) Bacterial community dynamics in spontaneous sourdoughs made from wheat, spelt, and rye wholemeal flour. Microbiology Open 1-13.
 • Kozon D, Mierzejewska J, Kobiela T, Grochowska A, Dudnyk K, Głogowska A, Sobiepanek A, Kuźmińska A, Ciach T, Augustynowicz-Kopeć E, Jańczewski D. (2019) Amphiphilic Polymethyloxazoline–Polyethyleneimine Copolymers: Interaction with Lipid Bilayer and Antibacterial Properties. Macromolecular Bioscience 19: 1900254.
 • Chreptowicz K, Mierzejewska J, Tkáčová J, Młynek M, Čertik M. (2019) Carotenoid-producing yeasts: Identification and Characteristics of Environmental Isolates with a Valuable Extracellular Enzymatic Activity. Microorganisms 7(12): 653.
 • Mierzejewska J, Dąbkowska K, Chreptowicz K, Sokołowska A. (2019) Hydrolysed corn stover as a promising feedstock for 2-phenylethanol bioproduction by non-conventional yeast Pichia fermentans. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 94(3): 777-784.
 • Sebai A, Ruśkowski P, Gadomska-Gajadhur A, Mierzejewska J, Kruk A, Synoradzki L. (2019) The evaluation of antimicrobial properties of biodegradable chlorphenesin prodrug nanospheres. Polimery 64(5): 327-332.
 • Dreksler J, Stefaniak M, Żylińska-Urban J, Cieśla J. (2019) Produkcja enancjomerów kwasu mlekowego przez bakterie. Wybrane zagadnienia z zakresu mikrobiologii, red. Alicja Danielewska, Monika Maciąg, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o. str. 89-104. ISBN: 978-83-65932-84-6.
 • Wojciechowski K, Gutarowicz M, Janke K, Jurek I, Kaczorowski M, Mierzejewska J, Parzuchowski P. (2019) Colloidal Stability of Positively Charged Dispersions of Styrene and Acrylic Copolymers in the Presence of TiO2 and CaCO3. Colloids And Interfaces 3: 20.
 • Chreptowicz K, Mierzejewska J. (2018) Enhanced bioproduction of 2-phenylethanol in a biphasic system with rapeseed oil. New Biotechnology 42: 56-61.
 • Chreptowicz K, Sternicka MK, Kowalska PD, Mierzejewska J. (2018) Screening of yeasts for the production of 2-phenylethanol (rose aroma) in organic waste-based media. Letters in Applied Biotechnology 66: 153-160.
 • Kazuń B, Kazuń K, Żylińska J, Siwicki AK. (2018) In vitro study of Lactobacillus plantarum properties as a potential probiotic strain and alternative method to antibiotic treatment of fish. Fisheries& Aquatic Life 26: 47-55.
 • Aleksandrzak-Piekarczyk T, Puzia W, Żylińska J, Cieśla J, Gulewicz K, Bardowski J, Górecki RK. (2018) Potential of Lactobacillus plantarum IBB3036 and Lactobacillus salivarius IBB3154 to persistence in chicken after in ovo delivery. Microbiology Open 1-13.
 • Wojciechowski K, Kaczorowski M, Mierzejewska J, Parzuchowski P. (2018) Antimicrobial dispersions and films of positively charged styrene-acrylate copolymers. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 172:532–540.
 • Grobelna A, Ścibisz I, Ziarno M, Żylińska J, Wojtczak A, Kalisz S. (2018) Wpływ czasu przechowywania na zawartość barwników antocjanowych w jogurtach borówkowych. Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny 5-6.
 • Mierzejewska J, Tymoszewska A, Chreptowicz K, Król K. (2017) Mating of two laboratory Saccharomyces cerevisiae strains resulted in enhanced production of 2-phenylethanol by biotransformation of L-phenylalanine. Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 27: 81-90.
 • Żylińska J, Ziarno M. (2017) Skrócić czas analiz. Forum Mleczarskie Biznes 2: 31-35.
 • Okuniewska P, Domańska U, Więckowski M, Mierzejewska J. (2017) Recovery of 2-phenylethanol from aqueous solutions of biosynthesis using ionic liquids. Separation and Purification Technology 188: 530–538.
 • Chreptowicz K, Wielechowska M, Główczyk-Zubek J, Rybak E, Mierzejewska J. (2016) Production of natural 2-phenylethanol: From biotransformation to purified product. Food and Bioproducts Processing 100: 275-281.
 • Zabadaj M, Ufnalska I, Chreptowicz K, Mierzejewska J, Wróblewski W, Ciosek P. (2017) Performance of hybrid electronic tongue and HPLC coupled with chemometric analysis for the monitoring of yeast biotransformation. Biotechnology Progress 33(2): 299-307.
 • Zabadaj M, Chreptowicz K, Mierzejewska J, Ciosek P. (2017) Two-Dimensional Fluorescence as Soft Sensor in the Monitoring of Biotransformation Performed by Yeast. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems 167: 69-77.
 • Mierzejewska J, Chreptowicz K. (2016) Lack of Maf1 enhances pyruvate kinase activity and fermentative metabolism while influencing lipid homeostasis in Saccharomyces cerevisiae. FEBS Letters 590(1): 93-100.
 • Kobieracka P, Wyszyńska A, Maruszewska M, Wojtania A, Żylińska J, Bardowski J, Jagusztyn-Krynicka K. (2015) Lactic acid bacteria as surface display platform for Campylobacter jejuni Journal of Molecular Microbiology and Biotechnology 25: 1-10.
 • Łukowska-Chojnacka E, Mierzejewska J, Milner-Krawczyk M, Bondaryk M, Staniszewska M. (2016) Synthesis of novel tetrazole derivatives and evaluation of their antifungal activity. Bioorganic & Medicinal Chemistry 24: 6058–6065.
 • Okuniewska P, Domańska-Żelazna U, Pobudkowska A, Mierzejewska J. (2016) Production of 2-phenylethanol (PEA) by yeast with ionic liquids in situ extraction. Chemik 70: 491–496.
 • Gadomska-Gajadhur A, Mierzejewska J, Ruśkowski P, Synoradzki L. (2015) Otrzymywanie sfer polilaktydowych zawierających paracetamol. Przemysł Chemiczny 94: 1676–1678.
 • Siemianowski K, Szpendowski J, Bohdziewicz K, Kołakowski P, Żylińska J, Bardowski JK. (2015) Ocena kwasowości oraz jakości mikrobiologicznej podczas przechowywania chłodniczego twarogów kwasowych uzyskanych z surowca o zwiększonej koncentracji suchej masy. Chłodnictwo 50(3): 26-29.

 

Patenty

 • P.441309; Drężek K, Mierzejewska J, Jakubowska K, Korzeniowska E. Sposób jednoczesnej produkcji 2-fenyloetanolu i fermentowanego oleju roślinnego zawierającego 2-fenyloetanol, zastosowanie fermentowanego oleju do nawilżania skóry i formulacja kosmetyczna zawierająca fermentowany olej; data zgłoszenia: 30.05.2022
 • P.439631; Mierzejewska J, Drężek K. Sposób produkcji 2-fenyloetanolu i zastosowanie permeatu serwatki do produkcji 2-fenyloetanolu; data zgłoszenia: 24.11.2021
 • PL 236297 B1; Kowalczyk M, Boreczek J, Bardowski J, Żylińska J, Górecki R, Litwinek D, Gambuś H, Buksa K. Bakteryjna kultura starterowa, zakwas ją zawierający, sposób wytwarzania pieczywa i zastosowanie bakteryjnej kultury starterowej lub zakwasu do wytwarzania pieczywa; data przyznania: 28.12.2020
 • PL 234032 B1; Chreptowicz K, Mierzejewska J. Sposób wytwarzania 2-fenyloetanolu; data przyznania: 30.11.2019
 • PL 226680 B1; Mierzejewska J, Mularska A. Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d, zastosowanie szczepu drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d do produkcji 2-fenyloetanolu oraz zastosowanie podłoża do produkcji 2-fenyloetanolu przez szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d; data przyznania: 17.02.2017; czasowa licencja sprzedana BIOTmi Sp. z o.o.
 • PL 227208 B1; Chreptowicz K, Wielechowska M., Główczyk-Zubek J, Mierzejewska J. Sposób wytwarzania naturalnego 2-fenyloetanolu; data przyznania: 09.06.2017; czasowa licencja sprzedana BIOTmi Sp. z o.o.
 • PL 227922 B1; Gadomska-Gajadhur A, Ruśkowski P, Synoradzki L, Mierzejewska J, Wojtkiewicz E, Parzyszek A. Sposób wytwarzania połączeń polilaktydu z pochodnymi fenolu. data przyznania: 31.01.2018

 

Współpraca

 • Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, Rybacki Zakład Doświadczalny w Żabieńcu (dr Barbara Kazuń)
 • Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie (dr inż. Anna Detman, dr Małgorzata Cieśla)
 • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Mikrobiologii
 • University of Debrecen, Department of Genetics and Applied Microbiology (prof. Matthias Sipiczki, dr Zsuzsa Antunovics, mgr inż. Zoltán Kállai)
 • Slovak University of Technology in Bratislava, Department of Biochemical Technology (prof. Milan Čertik)
 • Firmy kosmetyczne: SENKARA Elżbieta i SOHO Cosmetics
 • Pro-mill s.c. – Producent Aparatury Procesowej
 • BIOTmi Sp. z o.o., spin off PW

 

 

Linki

https://wutyeastcollection.pw.edu.pl

https://www.researchgate.net/lab/Jolanta-Mierzejewska-Lab

https://www.youtube.com/watch?v=ywKe6kPyhEg 

https://biotechnologia.pl/kosmetologia/oleje-bogate-w-skladniki-aktywne-i-biotechnologicznie-pozyskany-aromat-rozany-odkrycia-polskich-naukowcow,18734 

https://www.youtube.com/watch?v=Lb_pf1_zLHA 

https://www.youtube.com/watch?v=UuSqqNj9ucE&t=16s

Laboratorium Badania Oddziaływań Biomolekularnych (LBIS)

Skład zespołu 

dr hab. inż. Tomasz Kobiela, prof. PW – kierownik (https://orcid.org/0000-0001-7155-659X)

dr inż. Anna Sobiepanek (https://orcid.org/0000-0003-3186-7582)

dr Karolina Staniak (https://orcid.org/0000-0001-8236-4665)

mgr Swamy Kasarla (doktorant)

mgr inż. Adrianna Piasek (doktorantka)

inż. Paulina Musolf (stażystka) 

 

Zainteresowania badawcze 

 • Zastosowanie metod bezznacznikowych do badania układów o charakterze biologicznym.
 • Charakterystyka oddziaływań biomolekularnych, oddziaływania białko-ligand
 • Modele badawcze do diagnostyki i prognostyki nowotworów złośliwych skóry
 • Ocena skuteczności działania składników kosmetycznych na komórki skóry

 

Granty  

 • Narodowe Centrum Nauki, 2021/40/C/NZ3/00057, SONATINA 5, „Przejściowe starzenie komórkowe jako nowy rodzaj oporności komórek nowotworowych na chemioterapię. Analiza mechanizmu ucieczki komórek nowotworowych od starzenia oraz rola autofagii w tym procesie(2021-2024), kierownik projektu – dr inż. Karolina Staniak.
 • Tomasz Kobiela jest w Zespole Sterującym projektu UE – COST CA 18103 (INNOGLY): Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets, realizowanym w latach 2019-2023. Dotyczy on badania znaczenia polisacharydów w chorobach nowotworowych czy neurodegeneracyjnych oraz glikanów jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego
 • 01.2021-12.2022 BIOTECHMED-2 start project, POB BIB ID-UB, „Charakterystyka biofizyczna oddziaływania mastocytów z innymi komórkami skóry podczas stanów zapalnych, alergii oraz progresji nowotworów”, kierownik – Anna Sobiepanek.
 • 01.2021-12. 2022 BIOTECHMED-2 advanced project, POB BIB ID-UB, Opracowanie i ocena właściwości biosensora opartego na rezonatorze kwarcowym, przeznaczonego do charakteryzacji fragmentów tkanki nowotworowej, zatopionych w bloczkach parafinowych, przygotowanych do diagnozy histopatologicznej, kierownik – Tomasz Starecki, kierownik zadania na WCh – Tomasz Kobiela
 • 01.2021-12. 2022 Technologie Materiałowe-2, POB Technologie Materiałowe, ID-UB , Opracowanie przyjaznych dla środowiska folii skrobiowych wzmocnionych kryształami i włóknami z nanocelulozy: właściwości funkcjonalne i zastosowanie, kierownik – Zuzanna Żołek-Tryznowska, kierownik zadania na WCh – Tomasz Kobiela
 • 07.2020-12.2021 BIOTECHMED-1 project, POB BIB ID-UB, Badania wpływu modulacji metabolizmu energetycznego na profil glikozylacji komórek czerniaka z mutacją BRAF, kierownik – Tomasz Kobiela.
 • Politechnika Warszawska, Duża pula na projekty dla kół naukowych 2020,  Eksperyment naukowy – ekstrakcja karotenoidów z mikroalg oraz badanie ich wpływu jako przeciwutleniacze na komórki skóry i zastosowanie w recepturach kosmetycznych przez studentów PW”, projekt realizowany przez studentów KNB Herbion WCh PW (2020) kierownik projektu – inż. Adrianna M. Zalewska, opiekunowie naukowi projektu – dr Małgorzata Milner-Krawczyk i dr inż. Anna Sobiepanek.
 • Narodowe Centrum Nauki, UMO-2017/27/N/ST4/01389, PRELUDIUM 14,Label-free methods for studying the influence of surface modification on the diagnostics and prognostics of melanoma” (2018-2021) kierownik projektu – dr inż. Anna Sobiepanek.
 • Ministry of Science and Higher Education, Target grant for large research infrastructure nr. 6175/IA/134/2012,Stand for molecular interactions studies” (Decision) – AFM integrated with a fluorescence microscope.Ministry of Science and Higher Education, nr. N204 125237,Designing and characterization of receptor layers of sensors and biosensors” (2009-2012).

 

Publikacje 

Lata 2021-2025

 • Piasek, A.M.; Musolf, P.; Sobiepanek, A.; Aptamer-based advances in skin cancer research, Current Medicinal Chemistry, 2023, 30(8):953-973. DOI: 10.2174/0929867329666220408112735

 • Sobiepanek, A.; Milner-Krawczyk, M.; Musolf, P.; Starecki, T.; Kobiela, T.; Anandamide-modulated changes in metabolism, glycosylation profile and migration of metastatic melanoma cells, Cancers, 2022, 14(6):1419. DOI: 10.3390/cancers14061419

 • Sobiepanek, A.; Kuryk, Ł.; Garifalo, M.; Kumar, S.; Baran, J.; Musolf, P.; Siebenhaar, F.; Fluhr, J.W.; Kobiela, T.; Plasenzotti, R.; Kuchler, K.; Staniszewska, M.; The Multifaceted Roles of Mast Cells in Immune Homeostasis, Infections and Cancers, International Journal of Molecular Science, 2022, 23(4): 2249; DOI: 10.3390/ijms23042249

 • Sobiepanek, A.; Kowalska, P.D.; Szota, M.; Grzywa, T.M.; Nowak, J.; Włodarski, P.K.; Galus, R.; Jachimska, B.; Kobiela, T.; Novel diagnostic and prognostic factors for the advanced melanoma based on the glycosylation-related changes studied by biophysical profiling methods, Biosensors and Bioelectronics, 2022, 203, 114046. https://doi.org/10.1016/j.bios.2022.114046

 • Sobiepanek, A.; Kobiela, T.; Studying Viscoelastic Changes of Skin Cells Using QCM-D Measurements. In: Biomedical Engineering Technologies. Methods in Molecular Biology, Ossandon M.R., Baker H., Rasooly A. (eds), 2022, vol 2393. Humana, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1803-5_28.

 • Ścieżyńska, A.; Sobiepanek, A.; Kowalska, P.D.; Soszyńska, M.; Łuszczyński, K.; Grzywa, T.M.; Krześniak, N.; Góźdź, A.; Włodarski, P.K.; Galus, R.; Kobiela, T.; Malejczyk, J.;. A Novel and Effective Method for Human Primary Skin Melanocytes and Metastatic Melanoma Cell Isolation” Cancers, 2021, 13(24): 6244. DOI:10.3390/cancers13246244.

 • Musolf, P.; Baran, J.; Ścieżyńska, A.; Staniszewska, M.; Sobiepanek, A.; Rola mastocytów w nadzorze odpornościowym procesów fizjologicznych i patologicznych skóry, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 19, CREATIVETIME, Kraków, 2021, 78-83, ISBN: 978-83-66772-06-9.Zalewska, A.M.; Sobiepanek, A.; Kobiela, T.; Zastosowanie metabolitów pozyskanych z mikroalg w biomedycynie, a w szczególności w diagnostyce i terapii chorób nowotworowych, Zagadnienia aktualnie poruszane przez młodych naukowców 19, CREATIVETIME, Kraków, 2021, 12-17, ISBN: 978-83-66772-06-9. 

 • Sobiepanek, A.; Paone, A,; Cutruzzolà, F.; Kobiela, T.; Biophysical characterization of melanoma cell phenotype markers during the metastatic progression, European Biophysics Journal with Biophysics Letters, 2021, 50:523-542. DOI: 10.1007/s00249-021-01514-8.

 •  Nisiewicz, M.K.; Kowalczyk, A.; Sobiepanek, A.; Jagielska, A.; Wagner, B.; Nowakowska, J.; Gniadek, M.; Grudzinski, I.P.; Kobiela, T.; Nowicka, A.M. Tracking of Glycans Structure and Metallomics Profiles in BRAF Mutated Melanoma Cells Treated with Vemurafenib. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(1), 439. DOI: 10.3390/ijms22010439.

Lata 2016-2020

 • Sobiepanek, A., Kowalska, PD., Soszyńska, M., Kobiela, T., Ścieżyńska, A., A short guide on the selection of melanocytes and melanoma cells’ isolation procedures for cancer research, Review and Research on Cancer Treatment, 2020 6(1)67-78, ISSN 2544-2147. This article was reprinted at the publisher’s request from the book “Advances in Biomedical Research –from Cancer Prevention to Treatment”, eds. Ł. Biały, I. Młynarczuk-Biały; Polska, Lublin 2020, Wydawnictwo Tygiel and Warszawski Uniwersytet Medyczny, ISBN 978-83-66489-45-5; ISBN 978-83-7637-51-9, pp. 197-211, with the permission of all the authors of the original article.
 • Sobiepanek, A., Kowalska, PD., Soszyńska, M., Ścieżyńska, A., Implementation of Geneticin in the in vitro cell culture and in vivo studies, Review and Research on Cancer Treatment, 2020 6(1)79-87, ISSN 2544-2147. This article was reprinted at the publisher’s request from the book: Advances in Biomedical Research –from COVID to Medical Humanities, eds. Ł. Biały, I. Młynarczuk-Biały; Polska, Lublin 2020, Wydawnictwo Tygiel and Warszawski Uniwersytet Medyczny, ISBN 978-83-66489-44-8; ISBN 978-83-7637-552-6, pp. 122-133, with the permission of all the authors of the original article.
 • Sobiepanek, A., Baran, J., Milner-Krawczyk, M., Kobiela, T., Different Types of Surface Modification used for Improving the Adhesion and Interactions of Skin Cells, Open Access Journal of Biomedical Science, 3 April 2020, 2(1):275-278. DOI: 10.38125/OAJBS.000161.
 • Staniszewska, M., Sobiepanek, A., Bondaryk, M., Peña-Cabrera, E., Arroyo-Córdoba, I.J., Kazek, M., Kuryk, Ł., Wieczorek, M., Koronkiewicz, M., Kobiela, T., Ochal, Z., Sulfone derivatives enter the cytoplasm of Candida albicans sessile cells, 2020, European Journal of Medicinal Chemistry, 112139. DOI: 10.1016/j.ejmech.2020.112139.
 • Sobiepanek, A., Galus, R., Kobiela, T., Application of the tape stripping method in the research on the skin condition and its diseases, Review and Research on Cancer Treatment, 2019, 5(1)4-14, ISSN 2544-2147. This article was reprinted at the publisher’s request from the book “Advances in Biomedical Research: From microbiology to Cancer”, eds. Ł. Biały, I. Młynarczuk-Biały; Polska, Lublin 2018, Wydawnictwo Tygiel sp. z o.o. and “Warszawski Uniwersytet Medyczny”, ISBN 978-83-7637-516-8; ISBN 978-83-66489-01-1, pp. 19-33, with the permission of the authors of the original article (A.Sobiepanek, R.Galus and T.Kobiela).
 • Kozon, D., Mierzejewska, J., Kobiela, T., Grochowska, A., Dudnyk, K., Głogowska, A., Sobiepanek, A., Kuźmińska, A., Ciach, T., Augustynowicz-Kopeć, E., Jańczewski, D., Amphiphilic Polymethyloxazoline-Polyethyleneimine Copolymers: Interaction with Lipid Bilayer and Antibacterial Properties, 2019, Macromolecular bioscience, e1900254. DOI: 10.1002/mabi.201900254.
 • Sobiepanek, A., Kobiela, T., Application of biosensors in cancer research, Review and Research on Cancer Treatment, 2018, 4(1):4-12, ISSN 2544-2147. This article was reprinted at the publisher’s request from the book “Advances in Biomedical Research–selected topics”, eds. Ł. Biały, I. Młynarczuk-Biały; Polska, Lublin 2018, Wydawnictwo Tygiel sp. z o.o., ISBN 978-83-7637-516-8, 9-21, with the permission of the authors of the original article (A.Sobiepanek and T.Kobiela).
 • Kobiela, T., Milner-Krawczyk, M., Pasikowska-Piwko, M., Bobecka-Wesołowska, K., Eris I., Święszkowski W., Dulinska-Molak I.,The Effect of Anti-aging Peptides on Mechanical and Biological Properties of HaCaT Keratinocytes; International Journal of Peptide Research and Therapeutics, 2018, 24, 577–587. DOI: 10.1007/s10989-017-9648-7.
 • Kobiela, T., Milner-Krawczyk, M., Łukowska, E., Dobrzynski, P., Pastusiak, M., Smola-Dmochowska, A., Lukes, J., Bobecka-Wesołowska, K., Chwojnowski, A., The effect of polymeric membrane surface on HaCaT cell properties, Micron, October 2017, 101:162–169. DOI: 10.1016/j.micron.2017.07.006.
 • Sobiepanek, A., Milner-Krawczyk, M., Lekka, M., Kobiela, T., AFM and QCM-D as tools for the distinction of melanoma cells with a different metastatic potential, Biosensors and Bioelectronics, 15 July 2017, 93:274-281. DOI: 10.1016/j.bios.2016.08.088.
 • Sobiepanek, A., Milner-Krawczyk, M., Bobecka-Wesołowska K., Kobiela T., The effect of delphinidin on the mechanical properties of keratinocytes exposed to UVB radiation, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 1 November 2016, 164:264-270. DOI: 10.1016/j.jphotobiol.2016.09.038.

Lata 2011-2015

 • Kobiela, T., Milner-Krawczyk, M., Sobiepanek, A., Bazela, K., Debowska, R., Pasikowska, M., Eris I., Atomic force microscopy as a tool for the evaluation of UV and botanical agents exposure on skin cells, Journal of Investigative Dermatology, 2015, 135(Suppl 2):S43–S54, 310.
 • Kobiela, T., Pasikowska, M., Dulinska-Molak, I., Milner-Krawczyk, M., Lewandowska, M., Eris I., Effect of anti-aging peptides on morphology and mechanical properties of keratinocytes, Journal of Investigative Dermatology, 2014, 134(Suppl 1):S40–S48, 263.
 • Wojciechowski, K., Orczyk, M., Gutberlet, T., Trapp, M., Marcinkowski, K., Kobiela, T., Geue, T., Unusual penetration of phospholipid mono- and bilayers by Quillaja bark saponin biosurfactant, BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA ACTA-BIOMEMBRANES, July 2014, 1838(7):1931-1940. DOI: 10.1016/j.bbamem.2014.04.008.
 • Wojciechowski, K., Orczyk, M., Marcinkowski, K., Kobiela, T., Trapp, M., Gutberlet, T., Geue T., Effect of hydration of sugar groups on adsorption of Quillaja bark saponin at air/water and Si/water interfaces, COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES, May 2014, 117(1):60-67. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2014.02.010.
 • Kobiela, T., Lelen-Kaminska, K., Stepulak, M., Lekka, M., Malejczyk, M., Arct, J., Majewski, S., The influence of surfactants and hydrolyzed proteins on keratinocytes viability and elasticity, Skin Research and Technology, February 2013, 19(1):e200-e208. DOI: 10.1111/j.1600-0846.2012.00628.x
 • Senkara-Barwijuk, E., Kobiela, T., Lebed, K., Lekka, M., Reaction pathway and free energy profile determined for specific recognition of oligosaccharide moiety of carboxypeptidase Y, Biosensors and Bioelectronics, June 2012, 36(1):103-109. DOI: 10.1016/j.bios.2012.04.014

Zgłoszenia patentowe i patenty 

 • PL 195377 B1, Baza kosmetyczna zawierająca kwas gamma-linolenowy i sposób wytwarzania bazy kosmetycznej zawierającej kwas gamma-linolenowy

Współpraca

 • Instytut Fizyki Jądrowej H. Niewodniczańskiego (Prof. Małgorzata Lekka)
 • Pracownia Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów, IBIB PAN (Prof. Andrzej Chwojnowski)
 • Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (Dr hab. Ryszard Galus, Dr Aneta Ścieżyńska)
 • Zespół Mikropęcherzykowy, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński (Prof. Ewa Stępień)
 • Zakład Diagnostyki i Immunologii Nowotworów, Wielkopolskie Centrum Onkologii (Prof. A. Mackiewicz)
 • Zakład Farmakologii Ogólnej i Farmakoekonomiki, Pomorski Uniwersytet Medyczny (Prof. B. Czerny)
 • BASF Polska Sp. z o.o. (Dr. M. Stepulak)
 • Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris Sp. z o.o. (Dr. R. Dębowska)
 • Chromavis Service Sp. z o.o., Nail Products & Color Development (A.Fularska)
 • Klinik für Dermatologie und Allergologie, Charité Universitätsmedizin, Berlin (Prof. Joachim Fluhr, PD Dr Frank Siebenhaar)
 • Sapienza Università di Roma (Prof. Francesca Cutruzzolà)
 • Institute of Physics, Zagreb, Croatia (Prof. Marko Kralj, Dr. Tomislav Vuletic)
 • Institute of Biotechnology, Vilnius University (Prof. Daumantas Matulis, Dr. Lina Baranauskiene)
 • Tomasz Kobiela jest w Zespole Sterującym projektu UE – COST CA 18103 (INNOGLY): Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets, który realizowanym w latach 2019-2023. Dotyczy badania znaczenia polisacharydów w chorobach nowotworowych czy neurodegeneracyjnych oraz glikanów jako narzędzia diagnostycznego i terapeutycznego

Linki 

https://lbischpw.wordpress.com/

Laboratorium Biologii Systemowej i Syntetycznej (LBSiS)

 MSCAu Skład Zespołu

Dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk -kierownik (ORCID 0000-0003-3979-0364)

Dr hab. Volodymyr Padalko

Studenci:

inż. Paula Martin Arroyo – ERASMUS program

inż. Klaudia Stępak

Zuzanna Cieślicka

Szymon Bober

Filip Poślik

Główne kierunki badań

 • Rozwój naszej patentowanej metodologii pozyskiwania trehalozy z modyfikowanych genetycznie drożdży, które do syntezy trehalozy de novo nie wymagają zastosowania szoku cieplnego.
 • Integracja procesów komórkowych, powiązanie regulacji transkrypcji z metabolizmem w celu zaproponowania nowych strategii walki z chorobami nowotworowymi oraz opracowania nowych strategii inżynierii metabolicznej w biotechnologii bakterii i jednokomórkowych eukariontów:
  1. zależność transkrypcji tRNA i jakości tRNA na aktywność metaboliczną komórek
  2. wpływ mobilnych elementów (MGE) na metabolizm gospodarza; bakterii patogennych i GRAS
 • Biologia systemowa: badanie sieci oddziaływań białkowych, modelowanie komputerowe procesów na poziomie komórki metodą FBA ( constraint based genome scale metabolic simulations, Flux Balance Analysis).
 • Biologia syntetyczna: inżynieria funkcjonalnych elementów (t.j. części biologicznych), kodowanych na plazmidach o szerokim zakresie gospodarzy (BHR), modyfikacja ścieżek metabolicznych u cerevisiae, na użytek podniesienia wydajności biosyntezy związków o znaczeniu przemysłowym), inżynieria białek
 • Walidacja wyników modelowania komputerowego: m.in. w celu potwierdzenia struktury i funkcji białek oraz aktywności ścieżek metabolicznych.

Zainteresowania badawcze

Prawidłowe działanie procesów biochemicznych u żywych organizmów, zależy od zintegrowanej odpowiedzi ich sieci regulacyjnych na bodźce, na poziomie komórkowym. Mechanizmy rządzące procesami przełączania szlaków metabolicznych w zmieniających się warunkach środowiska lub na skutek mutacji, nie zostały dobrze poznane u organizmów prokariotycznych, ani u eukariotycznych.

Zaburzenia w funkcjonowaniu metabolizmu skutkują groźnymi chorobami cywilizacyjnymi człowieka tj. cukrzycą, chorobami nowotworowymi, chorobami neurodegeneracyjnymi.

LBSiS zajmuje się badaniem złożonych oddziaływań i zależności na poziomie komórkowym. Głównym zainteresowaniem badawczym naszego laboratorium są wzajemne oddziaływania sieci regulacji transkrypcji genów kodujących i niekodujących z metabolizmem glukozy i łączenia poszczególnych procesów komórkowych w spójny obraz, czyli zrozumienie współzależności sieci na różnych poziomach regulacji komórkowej (Rys. 1)

W badaniach stosujemy podejście zintegrowane; eksperymentalne oraz in silico. Wykonujemy analizy wielkoskalowe, które pozwalają nam na holistyczną ocenę badanych zjawisk na poziomie komórkowym, oraz analizy redukcjonistyczne, które umożliwiają szczegółową charakterystykę i pozwalają na zrozumienie działania mechanizmów regulatorowych na poziomie molekularnym.

Wierzymy, że dzięki wiedzy z zakresu biologii molekularnej, biochemii i w oparciu o zasady inżynierii, możliwe jest racjonalne budowanie systemów biologicznych.

https://madamczyk.ch.pw.edu.pl/

Granty

 • 2022obecnie BIOTECHMED-3 Advanced 2022-2023 – „Opracowanie metodyki analizy epitranskryptomu eukariotycznych cząsteczek tRNA z Użyciem sekwencjonowania trzeciej generacji Oxford Nanopore” nr 1820/334/Z01/POB4/2021
 • 2021obecnie Nchem2 „Narzędzie inżynierii metabolicznej w regulacji strumienia szlaku syntezy trehalozy u S.cerevisiae” RD Nauki Chemiczne, Wydział Chemiczny, PW – kierownik M. Adamczyk
 • 2021obecnie NChem2 „Potwierdzenie alternatywnej, metabolicznej strategii przyżyciowej, szczepu drożdży zaburzonego w metabolizmie glukozy”, RD Nauki Chemiczne, Wydział Chemiczny, PW – kierownik R. Szatkowska
 • 2019-2020 „Granty na granty- promocja jakości III” Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za przygotowanie projektu ProMet w ramach Marie Skłodowska-Curie Action, MSCA ITN Doctoral Networks, HORYZONT 2020 nr umowy 4112/GGPJ3-19/H2020/0- kierownik M.Adamczyk
 • 2019 STSM Short Term Scientific Mission „Optical tweezer analysis of KfrA protein interation with cognate plasmid DNA“ COST Action CA15126, University of Groningen, Holandia – kierownik J. Paduch
 • 2016-2020 OPUS 9 NCN nr. 2015/17/B/NZ2/01160 „Wpływ mobilnych elementów na metabolizm bakterii. Dynamiczne polimery alfa-helikalnego białka Kfr w organizacji prokariotycznego „wrzeciona mitotycznego” – kierownik M. Adamczyk (koordynator konsorcjum Wydział Chemiczny PW i Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) Wartość projektu: 1 384 200 PLN
 • 2018 Grant konferencyjny przyznany przez Organizing Committee of Horizons in Molecular Biology Symposium, Niemcy – kierownik R. Szatkowska
 • 2018 Grant konferencyjny przyznany przez Management Committee of the COST Action CA15126 kierownik R. Szatkowska
 • 2015 EMBO short term fellowship, projekt „The NMR spectroscopy analysis of maf1Δ yeast strain metabolome”, University of Birmingham, Wielka Brytania  -kierownik R. Szatkowska
 • 2013-2017 SONATA BIS 1 NCN nr 2012/05/E/NZ2/00583 “Zastosowanie biologii systemowej w analizie ścieżek sygnałowych glukozy u S.cerevisiae” – kierownik M. Adamczyk Wartość projektu: 764 000 PLN

Publikacje

Lata 2021-2025

Lata 2015-2020

 • Lewicka E., Mitura M., Steczkiewicz K., Kieracinska J., Skrzynska K., Adamczyk M, Jagura-Burdzy G Unique properties of alpha helical DNA-binding KfrA protein of RA3 plasmid from IncU incompatibility group and its host-dependent role in plasmid maintenance. Applied and Enviromental Microbology – DOI: 10.1128/AEM.01771-20 (2020)
 • Szatkowska R, Garcia-Albornoz M, Roszkowska K, Stephen Holman, Furmanek E., Hubbard S, Beynon R, Adamczyk M. Glycolytic flux in Saccharomyces cerevisiae is dependent on RNA polymerase III and its negative regulator Maf1. Biochemical Journal 476, 1053-1082 DOI:10.1042/BCJ20180701 (2019)
 • Adamczyk, M., Szatkowska R. Low RNA polymerase III activity results in up regulation of HXT2 glucose transporter independently of glucose signaling and despite changing environment. PlosOne, 12(9): e0185516, DOI: 10.1371/journal.pone.0185516 (2017)
 • Kujda, M., Adamczyk, Z., Cieśla, M., Adamczyk, M. High density monolayers of plasmid protein on latex particles: experiments and theoretical modeling. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 4 DOI: 10.1088/1742-5468/2015/04/P04003 (2015)

Lata 2010-2015

 • Cieśla, M., Mierzejewska, J., Adamczyk, M., Ostlund Farrants, AK., Boguta, M. Fructose bisphosphate aldolase is involved in the control of RNA polymerase III- directed transcription. Biochimica et Biophysica Acta: Gene regulatory mechanisms DOI: 10.1016/j.bbamcr.2014.02.007 (2014)
 • Kujda, M., Adamczyk, Z., Jagura-Burdzy, G., Adamczyk, M. KfrA plasmid protein monolayers on latex particles-electrokinetic measurements. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. 112: 165-170 DOI: 101016/j.colsurfb.2013.07.026 (2013)
 • Adamczyk, Z., Kujda, M., Nattich-Rak, M., Ludwiczak M, Jagura-Burdzy, G., Adamczyk, M Revealing properties of the KfrA plasmid protein via combined DLS, AFM and electrokinetic measurements. 2012, Colloids and Surfaces B-Biointerfaces 103:635-641 DOI:101016/j.colsurfb.2012.10.065 (2012)
 • Adamczyk M., Westerhoff H.V Engineering of self-sustaining systems: Substituting the yeast glucose transporter plus hexokinase for Lactococcus lactis phosphor transferase system in a L.lactis network in silico Biotechnology Journal, 7(7):877-83, DOI: 10.1002/biot.201100314 (2012)
 • Adamczyk M., van Eunen K, Bakker B., Westerhoff H.V Enzyme kinetics for systems biology: when, why and how Methods in Enzymology, 500:233-57 DOI: 10.1016/B978-0-12-385118.00013-X (2011)

Lata 2005-2010

 • Westerhoff H.V, Verma M., Nardelli M., Adamczyk M., van Eunen K., Simeonidis E., Bakker B.M. Systems biochemistry in practice: experimenting with modelling and understanding regulation and control. 2010, Biochem Soc Trans 38(5): 1189-96, DOI: 10.1042/BST0381189 (2010)
 • Westerhoff H.V, Winder C, Messiha H., Simeonides E., Adamczyk M., Verma M., Bruggeman F.J., Dunn W. Systems Biology; the elements and principles of Life. FEBSlett 17;583(24):3882-90 DOI: 10.1016/j.febslet.2009.11.018 (2009)
 • Derome A., Hoischen C., Bussiek M., Grady R., Adamczyk M., Kedzierska B., Diekmann S., Barilla D., Hayes F.Centromere anatomy in the multidrug-resistant pathogen Enterococcus faecium PNAS, 105, (6) :2151-6, DOI: 10.1073/pnas.0704681105 (2008)
 • Adamczyk M., Poznański J., Kopera E., Bal W. A Zinc-Finger Metal Binding Site in the Nucleosome. FEBS lett 581 (7): 1409-16 DOI: 10.1016/j.febslet.2007.02.063 (2007)
 • Gołębiewski M, Kern-Zdanowicz I., Zienkiewicz M., Adamczyk M., Żylinska J., Gniadkowski M., Bardowski J., Cegłowski P. Complete nucleotide sequence of the pCTX-M3 plasmid and its involvement in spread of the extended-spectrum β-lactamase (ESBL) gene  blaCTX-M-3, 2007, Antimicrob Agents Chemother.51, (11) :3789-95 DOI: 10.1128/AAC.00457-07 (2007)
 • Adamczyk M., Dolowy P., Jonczyk M., Jagura-Burdzy G. The kfrA gene is the first in a tricistronic operon required for survival of IncP-1 plasmid R751. Microbiology SGM 152(6-7):1621-37, DOI: 10.1099/mic.0.28495-0 (2006)
 • Adamczyk M. Bal W. Współczesne poglądy na kancerogenezę metali – mechanizmy molekularne kancerogenezy jonów niklu. 2006, Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 39, 4:361-370 (2006)

Lata 2000-2005

 • Adamczyk M., Jagura-Burdzy G. Spread and survival of promiscuous IncP-1 plasmids. Acta Biochimica Polonica 50(4): 425 DOI: 035002425 (2003)

 Patenty

 • Adamczyk A, Szatkowska R. „Sposób otrzymywania trehalozy” 2018. Zakres ochrony: Polska, Urząd Patentowy RP, PL426329

Współpraca

Współpraca krajowa

 • Prof Dr hab. Grażyna Jagura-Burdzy, Instytut Biochemii i Biofizyki, IBB PAN, Warszawa
 • Dr Stanisław Dunin-Horkawicz, Centrum Nowych Technologii (CENT) Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Prof Dr hab. Zbigniew Adamczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchniowej, PAN (IKiFP), Kraków
 • Dr Hanna Nieznańska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Warszawa

Współpraca zagraniczna

 • Dr Robert Beynon, University of Liverpool, Liverpool, Wielka Brytania
 • Prof Dr Simon Hubbard, University of Manchester, Manchester, Wielka Brytania
 • Dr Christian Ludwig, University of Birmingham, Birmingham, Wielka Brytania
 • Dr hab. Andrzej Kierzek, University of Surrey, Surrey, Wielka Brytania (obecnie Certara, Simcyp Quantitative Systems Pharmacology (QSP) Group, Sheffield, Wielka Brytania
 • Prof. Dr Wouter Roos, University of Groningen, Holandia

Laboratorium Biokatalizy i Biotransformacji

Skład zespołu

dr inż. Paweł Borowiecki (https://orcid.org/0000-0001-5355-7281) – kierownik 

mgr inż. Beata Zdun (https://orcid.org/0000-0002-5545-4929) (doktorant)

mgr inż. Aleksandra Rudzka (https://orcid.org/0000-0003-0548-8124) (doktorant) 

 

Studenci 

inż. Izabela Kopińska

inż. Natalia Antos

Zainteresowania badawcze 

 • Zastosowanie biokatalizy w asymetrycznej syntezie optycznie czynnych związków o znaczeniu biologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem pochodnych o udokumentowanej aktywności przeciwnowotworowej, przeciwdrobnoustrojowej oraz biocydowej;
 • Projektowanie alternatywnych metod syntezy optycznie czystych składników czynnych leków (API) i/lub ich enancjomerycznie wzbogaconych prekursorów
  z użyciem metod biokatalitycznych oraz klasycznej syntezy organicznej;
 • Projektowanie oraz optymalizacja enzymatycznych rozdziałów kinetycznych (EKR) mieszanin racemicznych alkoholi II-rzędowych i/lub odpowiednich estrów
  z zastosowaniem lipaz jako biokatalizatorów;
 • Projektowanie oraz optymalizacja procedur stereoselektywnych redukcji prochiralnych związków karbonylowych z zastosowaniem mikroorganizmów
  i/lub rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych (ADHs);
 • Projektowanie, synteza oraz zastosowanie nowych odczynników chemicznych do reakcji katalizowanych lipazami celem uzyskania poprawy efektywności rozdziałów kinetycznych oraz uproszczenia procesów wydzielania nieracemicznych produktów;
 • Powiększanie skali procesów biotechnologicznych;
 • Racjonalizacja wyników eksperymentalnych z użyciem dokowania molekularnego (np. wyznaczanie stereopreferencji enzymów w procesach katalitycznych; analiza oddziaływań białko-ligand etc.);
 • Komputerowe projektowanie oraz synteza nowych związków o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej (inhibitory ludzkiej kinazy białkowej CK2) oraz przeciwgrzybowej (inhibitory kalcyneuryny);
 • Opracowanie metod analitycznych do detekcji procesów enzymatycznych oraz do oznaczania czystości chemicznej i enancjomerycznej chiralnych związków (chromatografia gazowa, chiralne HPLC, spektroskopia NMR);
 • Określanie budowy przestrzennej nowych nieracemicznych związków organicznych przy użyciu metod spektroskopowych z zastosowaniem chiralnych odczynników derywatyzujących (CDAs) oraz chiralnych odczynników solwatujących (CSAs).

 

Granty  

 • 2020–2023, Narodowe Centrum Nauki (SONATA 15) (Nr.: 2019/35/D/ST4/01556), „Nowe chemoenzymatyczne strategie w asymetrycznej syntezie wybranych farmaceutyków z zastosowaniem rekombinowanych oksydoreduktaz i hydrolaz jako biokatalizatorów”, Finansowanie: 1 068 000,00 PLN, kierownik: Paweł Borowiecki.
 • 2019–2020, Wydział Chemiczny PW (Grant Dziekański) (Nr.: 504/04361/1020/44.000000), „Chemoenzymatyczna synteza optycznie czynnych γ-arylo-γ-butyrolaktonów z użyciem komórek mikroorganizmów oraz rekombinowanych dehydrogenaz alkoholowych jako wszechstronne narzędzie w otrzymywaniu innowacyjnych neuroleptyków”, kierownik: Paweł Borowiecki.
 • 2017–2018, Wydział Chemiczny PW (Grant Dziekański) (Nr.: 504/03354/1020/42.000100), „Poszukiwanie wydajnych biokatalizatorów do deracemizacji 1-(β-hydroksypropylo)indoli”, kierownik: Paweł Borowiecki.
 • 2015–2016, Narodowe Centrum Nauki (PRELUDIUM 7) (Nr.: 2014/13/N/ST5/01589), „Kataliza enzymatyczna jako wszechstronne narzędzie w syntezie pochodnych 1,3-dimetyloksantyn o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej”, Finansowanie: 49 589,00 PLN, kierownik: Paweł Borowiecki.
 • 2014–2015, System Project of the Local Government of Masovia (Nr.: 304/ES/ZS-III/W-POKL/14), „Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów, kierownik: Paweł Borowiecki. 

Publikacje

Lata 2021-2025

 • B. Zdun, I. Kopińska, M. Dranka, T. Reiter, W. Kroutil, P. Borowiecki, Chemoenzymatic Synthesis of Optically Active Alcohols Possessing 1,2,3,4-Tetrahydroquinoline Moiety Employing Lipases or Variants of the Acyltransferase from Mycobacterium smegmatis, Catalysts 2022, 12, 1610.
 • J. Bojarska, M. Breza, M. Remko, P. Borowiecki, A. Fruziński, I. D. Madura, K. Kaczmarek, Z. Leśnikowski, A. Kraj, P. Zielenkiewicz, W. M. Wolf, Supramolecular synthon hierarchy in cyclopropyl-containing peptide-derived compounds, CrystEngComm 2022In Press.
 • P. Borowiecki, Chemoenzymatic Synthesis of Optically Active Ethereal Analog of iso-Moramide—A Novel Potentially Powerful Analgesic. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 11803.

 • P. Borowiecki, B. Zdun, N. Popow, M. Wiklińska, T. Reiter, W. Kroutil, Development of a novel chemoenzymatic route to enantiomerically enriched β-adrenolytic agents. A case study toward propranolol, alprenolol, pindolol, carazolol, moprolol, and metoprolol. RSC Adv. 2022, 12, 22150–22160.
 • P. Borowiecki, A. Rudzka, T. Reiter, W. Kroutil, Biocatalytic hydrogen-transfer to access enantiomerically pure proxyphylline, xanthinol, and diprophylline. Bioorg. Chem. 2022, 127, 105967–105978.
 • P. Borowiecki, A. Rudzka, T. Reiter, W. Kroutil, Chemoenzymatic deracemization of lisofylline catalyzed by a (laccase/tempo)-alcohol dehydrogenase system. Catal. Sci. Technol. 2022, 12, 4312–4324.
 • B. Zdun, P. Cieśla, J. Kutner, P. Borowiecki, Expanding access to optically active non-steroidal anti-inflammatory drugs via lipase-catalyzed kr of racemic acids using trialkyl orthoesters as irreversible alkoxy group donors. Catalysts 2022, 12, 546–566.
 • M. Poterała, P. Borowiecki, From Waste to Value—Direct Utilization of α-Angelica Lactone as a Nonconventional Irreversible Acylating Agent in a Chromatography-Free Lipase-Catalyzed KR Approach toward sec-Alcohols. ACS Sustain. Chem. Eng. 2021, 9, 10276-10290.
 • K. Chojnacki, P. Wińska, O. Karatsai, M. Koronkiewicz, M. Milner‐Krawczyk, M. Wielechowska, M. J. Rędowicz, M. Bretner, P. Borowiecki, Synthesis of Novel Acyl Derivatives of 3‐(4,5,6,7‐Tetrabromo‐1H‐benzimidazol‐1‐yl)propan‐1‐ols—Intracellular TBBi‐Based CK2 Inhibitors with Proapoptotic Properties. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22, 6261–6283.
 • J. Bojarska, R. New, P. Borowiecki, M. Remko, M. Breza, I. D. Madura, A. Fruziński, A. Pietrzak, W. M. Wolf, The First Insight Into the Supramolecular System of D,L-α-Difluoromethylornithine: A New Antiviral Perspectiveve. Frontiers in Chemistry 2021, 9, 679776.

 • P. Borowiecki, B. Zdun, M. Dranka, Chemoenzymatic Enantioselective and Stereo-Convergent Syntheses of Lisofylline Enantiomers via Lipase-catalyzed Kinetic Resolution and Optical Inversion Approach. Mol. Catal. 2021, 111451.
 • P. Borowiecki, M. Młynek, M. Dranka, Chemoenzymatic synthesis of enantiomerically enriched diprophylline and xanthinol nicotinate. Bioorg. Chem. 2021, 106, 104448.

Lata 2016-2020

 • P. Borowiecki, N. Telatycka, M. Tataruch, A. Żądło-Dobrowolska, T. Reiter, K. Schühle, J. Heider, M. Szaleniec, W. Kroutil, Biocatalytic asymmetric reduction of γ-keto esters to access optically active γ-aryl-γ-butyrolactones. Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 2012.
 • M. Gizińska, A. Staniszewska, M. Kazek, M. Koronkiewicz, Ł. Kuryk, M. Milner-Krawczyk, J. Baran, P. Borowiecki, M. Staniszewska, Antifungal Polybrominated Proxyphylline Derivative Induces Candida albicans Calcineurin Stress Response in Galleria mellonella. Bioorg Med. Chem. Lett. 2020, 127545.
 • P. Borowiecki, G. Grynkiewicz, New applications of biotechnology in the field of pharmaceutical syntheses. Przemysł Chemiczny 2019, 98/3, 434.
 • P. Borowiecki, M. Dranka, A facile lipase-catalyzed KR approach toward enantiomerically enriched homopropargyl alcohols. Bioorg. Chem. 2019, 93, 102754.
 • P. Borowiecki, M. Kraszewski, Highly efficient, solvent-free esterification of testosterone promoted by a recyclable polymer-supported tosylic acid catalyst under microwave irradiation. ARKIVOC 2019, (vi), 288.
 • P. Borowiecki, P. Wińska, M. Bretner, M. Gizińska, M. Koronkiewicz, M. Staniszewska, Synthesis of novel proxyphylline derivatives with dual anti-Candida albicans and anticancer activity. Eur. J. Med. Chem. 2018, 150, 307.
 • P. Borowiecki, I. Justyniak, Z. Ochal, Lipase-catalyzed kinetic resolution approach toward enantiomerically enriched 1-(β-hydroxypropyl)indoles. Tetrahedron: Asymmetry 2017, 28, 1717.
 • P. Borowiecki, M. Dranka, Z. Ochal, Lipase‐catalyzed kinetic resolution of N‐substituted 1‐(β‐hydroxypropyl)indoles by enantioselective acetylation. Eur. J. Org. Chem. 2017, 5378.
 • M. Poterała, M. Dranka, P. Borowiecki, Chemoenzymatic preparation of enantiomerically enriched (R)-(–)-mandelic acid derivatives: application in the synthesis of the active agent pemoline. Eur. J. Org. Chem. 2017, 16, 2290.
 • P. Borowiecki, D. Paprocki, A. Dudzik, J. Plenkiewicz, Chemoenzymatic synthesis of proxyphylline enantiomers. J. Org. Chem. 2016, 81, 380.

 Lata 2010-2015 

 • P. Borowiecki, Enantiodifferentiation of promethazine using (S)-(-)-BINOL as the NMR chiral solvating agent – determination of the enantiomeric purity and performance comparison with traditional chiral HPLC. Tetrahedron: Asymmetry 2015, 26, 16.
 • A. Dudzik, W. Snoch, P. Borowiecki, J. Opalinska-Piskorz, M. Witko, J. Heider, M. Szaleniec, Asymmetric reduction of ketones and β-keto esters by (S)-1-phenylethanol dehydrogenase from denitrifying bacterium Aromatoleum aromaticum. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2015, 99, 5055.
 • P. Borowiecki, M. Bretner, J. Plenkiewicz, Ionic liquids and potential areas of their applications in chemical industry, J. Pol. Chem. Soc. (Wiadomości Chemiczne) 2015, 69, 271.
 • P. Borowiecki, Industrial applications of lipases in the synthesis of high added-value chemicals – 85 years of lipase-based enzymatic catalysis. Part I. J. Pol. Chem. Soc. (Wiadomości Chemiczne) 2015, 69, 391.
 • P. Borowiecki, Industrial applications of lipases in the synthesis of high added-value chemicals – 85 years of lipase-based enzymatic catalysis. Part II. J. Pol. Chem. Soc. (Wiadomości Chemiczne) 2015, 69, 431.
 • P. Borowiecki, D. Paprocki, M. Dranka, First chemoenzymatic stereodivergent synthesis of both enantiomers of promethazine and ethopropazine. Beilstein J.Org. Chem. 2014, 10, 3038.
 • P. Borowiecki, A. M. Wawro, P. Wińska, M. Wielechowska, M. Bretner, Synthesis of novel chiral TBBt derivatives with hydroxyl moiety. Studies on inhibition of human protein kinase CK2a and cytotoxicity properties. Eur. J. Med. Chem. 2014, 84, 364–374.
 • P. Borowiecki, M. Włoczewska, Z. Ochal, Asymmetric reduction of 1-(benzoazole-2-ylsulfanyl)propan-2-ones using whole cells of Mortierella isabellina, Debaryomyces hansenii, Geotrichum candidum and Zygosaccharomyces rouxii. J. Mol. Cat. B: Enzymatic 2014, 109, 9.
 • P. Borowiecki, M. Fabisiak, Z. Ochal, Lipase-catalyzed kinetic resolution of 1-(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)propan-2-ol with antifungal activity: a comparative study of transesterification versus hydrolysis. Tetrahedron 2013, 69, 4597.
 • P. Borowiecki, S. Balter, I. Justyniak, Z. Ochal, First chemoenzymatic synthesis of (R)- and (S)-1-(9H-fluoren-9-yl)ethanol. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24, 1120.
 • P. Borowiecki, M. Bretner, Studies on the chemoenzymatic synthesis of (R)- and (S)-methyl 3-aryl-3-hydroxypropionates: the influence of toluene pretreatment of lipase preparations on enantioselective transesterifications. Tetrahedron: Asymmetry 2013, 24, 925.
 • P. Borowiecki, M. Milner-Krawczyk, J. Plenkiewicz, Chemoenzymatic synthesis and biological evaluation of enantiomerically enriched 1-(β-hydroxypropyl) imidazolium- and triazolium-based ionic liquids. Beilstein J. Org. Chem. 2013, 9, 516.
 • P. Borowiecki, M. Milner-Krawczyk, D. Brzezińska, M. Wielechowska, J. Plenkiewicz, Synthesis and antimicrobial activity of imidazolium and triazolium chiral ionic liquids. Eur. J. Org. Chem. 2013, 4, 712.
 • P. Borowiecki, M. Poterała, J. Maurin, M. Wielechowska, J. Plenkiewicz, Preparation and thermal stability of optically active 1,2,4-triazolium-based ionic liquids. ARKIVOC 2012, 8, 262.

 

Zgłoszenia patentowe i patenty 

 • “Sulfony halogenometyloarylowe do zastosowania w leczeniu chorób spowodowanych przez Candida albicans” Patent Krajowy, PL229427 (B1), 2018, Z. Ochal, M. Staniszewska, M. Bondaryk, P. Borowiecki.

 

Współpraca 

 • Prof. Wolfgang Kroutil – Uniwersytet Karola i Franciszka w Grazu, Austria;
 • Prof. dr hab. inż. Maciej Szaleniec – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk (IKiFP);
 • Prof. dr hab. Monika Staniszewska – Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii Politechniki Warszawskiej (CEZAMAT);
 • Dr Jan Kutner – Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych (LBSBio) Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego (CNBCh UW).

 

Linki 

http://lbb-wut-borowiecki.ch.pw.edu.pl/