Witamy w naszych progach

Kadra

Poznajmy się nieco

Kierownik Katedry

dr hab. Joanna Cieśla, prof. PW

GTCh pok. 305

tel. 22 234 5576

e-mail:                     joanna.ciesla@pw.edu.pl

Profesorowie

dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk, prof. PW

GTCh pok. 103a

tel. 22 234 7677 wew. 22

e-mail:      malgorzata_adamczyk@pw.edu.pl

www: http://madamczyk.ch.pw.edu.pl

dr hab. inż. Marcin Olszewski,   prof. PW

GTCh pok. 202

tel. 22 234 7570

e-mail:              marcin.olszewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Tomasz Kobiela,
prof. PW

GTCh pok. 104a

tel. 22 234 5342

e-mail: tomasz.kobiela@pw.edu.pl

www: kobiela.ch.pw.edu.pl

dr inż. Monika Wielechowska,
prof. PW

Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

GTCh pok. 202a

tel. 22 234 5480

e-mail:         monika.wielechowska@pw.edu.pl

dr hab. Jolanta Mierzejewska,
prof. PW

GTCh pok. 206

tel. 22 234 7470

e-mail:         jolanta.mierzejewska@pw.edu.pl

Adiunkci

dr inż. Paweł Borowiecki

GTCh pok. 110

tel. 22 234 7677 wew. 21

e-mail:              pawel.borowiecki@pw.edu.pl

www: lbb-wut-borowiecki.ch.pw.edu.pl

dr inż. Karolina Drężek (Chreptowicz)

GTCh pok.206

tel. 22 234 7470

e-mail:        karolina.drezek@pw.edu.pl

dr hab. inż. Anna Herman

GTCh pok.303

tel. 22 234 5573 wew.19

e-mail:            anna.herman@pw.edu.pl

dr inż. Anna Kowalkowska

GTCh pok. 102

tel. 22 234 7677 wew. 20

e-mail:               anna.kowalkowska@pw.edu.pl

dr hab. inż. Edyta Łukowska-Chojnacka

GTCh pok.102

tel. 22 234 5573 wew.18

e-mail:              edyta.chojnacka@pw.edu.pl

dr Małgorzata Milner-Krawczyk

GTCh pok. 306

tel. 22 234 5573 wew. 19

e-mail:        malgorzata.krawczyk@pw.edu.pl

dr Volodymir Padalko

GTCh pok. 209

tel. 22 234 5373

e-mail:              volodymir.padalko@pw.edu.pl

dr inż. Anna Sobiepanek

GTCh pok. 306

tel. 22 234 5573 wew. 19

e-mail:              anna.sobiepanek@pw.edu.pl

dr Karolina Staniak

GTCh pok. 108

tel. 22 234 5342 wew.19

e-mail: karolina.staniak@pw.edu.pl

dr Katarzyna Szymańska

GTCh pok. 202

tel. 22 234 7570

e-mail:       katarzyna.szymanska@pw.edu.pl

dr hab. Patrycja Wińska

GTCh pok. 303

tel. 22 234 5573 wew. 18

e-mail:              patrycja.winska@pw.edu.pl

dr inż. Joanna Żylińska-Urban

GTCh pok. 202a

tel. 22 234 5480 wew. 12

e-mail:              joanna.urban@pw.edu.pl

 

Asystenci

Pracownicy naukowo-techniczni

mgr inż. Eliza Korzeniowska

specjalista

GTCh pok. 202a

tel. 22 234 5480 wew. 12

e-mail:              eliza.korzeniowska@pw.edu.pl

Doktoranci

mgr Swamy Kasarla

GTCh pok. 104a

tel.

e-mail: swamy.kasarla.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Patrycja Kowalska

GTCh pok. 306

tel. 22 234 55 73

e-mail: patrycja.kowalska3.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Klaudia Marlicka

GTCh pok. 202

tel. 22 234 7570

e-mail: klaudia.marlicka.dokt@pw.edu.pl 

 

mgr inż. Adrianna Piasek

GTCh pok. 303

tel. 22 234 5573

e-mail: adrianna.zalewska.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Aleksandra Rudzka

GTCh pok. 110

tel. 22 234 7677 wew. 21

e-mail: aleksandra.rudzka2.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Katarzyna Serafin

GTCh pok. 202

tel. 22 234 7570

e-mail: katarzyna.serafin.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Michał Słotwiński

GTCh pok.  …

tel. 22 234 … wew. …

e-mail:…


mgr inż. Adam Tymoszewski

GTCh pok. 207

tel. 22 234 7470

e-mail: tymoszewski@pro-mill.pl

adam.tymoszewski.dokt@pw.edu.pl 

mgr inż. Łukasz Wysocki

GTCh pok. 303

tel. 22 234 5573 wew. 18

e-mail: l.wysocki@ecobean.pl

lukasz.wysocki4.dokt@pw.edu.pl 

mgr inż. Beata Zdun

GTCh pok. 110

tel. 22 234 7677 wew. 21

e-mail: beata.zdun1995@gmail.com

Byli pracownicy aktywnie współpracujący z Katedrą

dr hab. inż. Michał Fedoryński

GTCh pok. 109

tel. 22 234 5342 wew. 13

e-mail: mifed@ch.pw.edu.pl 

dr inż. Joanna Główczyk-Zubek

GTCh pok. 109

tel. 22 234 5342 wew. 13

e-mail: jmzubek@ch.pw.edu.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Wałajtys-Rode

e-mail: ewalajtys@ch.pw.edu.pl

dr inż. Tadeusz Zdrojewski

 e-mail:             tadeusz.zdrojewski@pw.edu.pl

dr hab. inż. Zbigniew Ochal

 e-mail:             zbigniew.ochal@pw.edu.pl